Moderaten Morgan: 2009

måndag 21 december 2009

Stark månadsrapport för landstinget

Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att driva en bra politik som ser till att ha ordning och reda i ekonomin samtidigt som sjukvården och kollektivtrafiken blir bättre och bättre. Nedan finns det pressmeddelande som Catharina Elmsäter-Svärd har skickat ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Stockholms läns landsting beräknas redovisa ett resultat på plus 876 miljoner för 2009. Det är 56 miljoner kronor bättre än den budget som beslutades för ett år sedan.

 • Vi har fokuserat på att ha ordning och reda i finanserna. En viktig förutsättning för detta är att våra verksamheter både levererar kvalitet och håller budget, vilket de också har gjort. Vår långsiktiga målsättning är att kombinera detta med att ge stockholmarna mer frihet över sin vardag och större utrymme i hushållsekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), finanslandstingsråd.
 • Att vi nu redovisar ett positivt bokslut, trots den finansiella oro som funnits under hela året, beror på att skatteintäkterna har ökat samt att verksamheterna har fått Alliansens förtroende att ta ansvar. Det visar de nu, genom att de historiskt för första gången håller sina budgetar och dessutom klarar sina uppgifter. Alliansens politik fungerar, fortsätter Elmsäter-Svärd.
 • Med tanke på den instabila perioden i omvärlden är det än mer viktigt att inte ta till panikåtgärder eller ändra den inriktning vi arbetar efter. Stora svängningar och kontra-beslut kan leda till större oro. Vi fortsätter att hålla blicken högt och att ha en god dialog med verksamheterna. Det ger uppenbarligen ett gott resultat och vi förvaltar stockholmarnas pengar väl, avslutar Elmsäter-Svärd.

söndag 8 november 2009

(S) i Sundbyberg fortsätter spekulera med hyresgästernas pengar

Tyvärr verkar inte socialdemokraterna i Sundbyberg lära sig av sina misstag. Inblandningen i den planerade Lorrygallerian kostade hyresgästerna i Förvaltaren flera miljoner kronor och i februari i år var Förvaltaren tvungen att sätta in 311 miljoner kronor i lokalbolaget på grund av misslyckade spekulationer med affärslokaler under ett antal år. Nu planerar (S) att ge sig in i byggnationsprojekt som ett privat företag har ratat. Att spekulera med 500 miljoner kronor av hyresgästernas pengar är inte att ta ansvar.

Förvaltaren borde satsa på att vara en bra hyresvärd för de tusentals hyresgäster de redan har. Att satsa på att vara en bra hyresvärd, ge bättre service och underhåll, och framför allt avskaffa det hårt kritiserade och dåligt fungerande systemet med ”Valfritt Lägenhetsunderhåll” måste gå före allt annat.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

torsdag 8 oktober 2009

Färre politiker skulle vara en bra utveckling!

Jag tycker att det idag är alldeles för många personer som sitter i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Jag ser det som en vitalisering om man skulle minska antalet. Jag sitter i kommunfullmäktige i Sundbyberg och landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting.

Under ett fullmäktige möte i Sundbyberg är det runt en tredjedel av personerna som går upp i talarstolen och säger något. Alla andra sitter tysta på sin stol, det enda de säger är ”JA” vid uppropet i början av mötet. Fem och en halv timme senare går vi hem.

I Stockholms läns landsting är det ännu mindre andel som är uppe och pratar. Jag gissar att det kanske är runt 25-30 som går upp och diskuterar i talarstolen av totalt 149. Fullmäktigemötena är mellan 8-12 timmar, att sitta tyst på sin stol så länge är ett underbart sätt att spendera sin tid på!

Det är ingen större skillnad mellan de olika partierna, enda undantaget är de som är mycket små som t.ex. Centern i Sundbyberg. De har en representant så de har alltid 100% deltagande i diskussionerna. :-)

Vem gynnas av att det sitter en massa politiker på möten och inte säger ett ord, ingen tycker jag. Men ni kanske tycker, ”kan inte alla gå upp och prata”? Problemet med det är att då blir det ännu mer upprepning av samma sak, det finns inte hur mycket som helst att säga i ett ämne.

Så för att få en bättre förankring bland allmänheten för politik och politiker så behöver vi färre politiker inte fler! För vem tycker att det är bra att det sitter en massa politiker på möten, som de får arvoden för, utan att de gör eller säger något?

Hmm, Björn Andersson tycker det, (S) så klart. Han tycker att fler politiker skall sitta i både fullmäktige och nämnder, helt otroligt!

Artiklar; Dagens Samhälle

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 21 september 2009

(M), (C) och (”KD”) ökar, (S) backar i Sundbyberg

I Sundbyberg följer kyrkovalet 2009 inte trenden i riket. De partier som backar är Socialdemokraterna och Folkpartister i Svenska Kyrkan (FISK). Dessa två partier har under de senaste fyra åren tillsammans styrt Svenska Kyrkan i Sundbyberg. De fyra ”allians” partierna har även denna gång möjlighet att bilda en styrande majoritet. Det skall bli intressant att se om FISK betraktar nedgången i stöd som en indikation på att väljarna inte är nöjda med deras arbete och samarbetspartner, och beslutar sig för att samarbeta med ”alliansen” istället.

Centern ökade från 4.3% till 4.7%, Kristdemokrater i Svenska Kyrkan ökade från 6.6% till 9.2% och Moderaterna ökade från 27.7% till 29.7%. När det gäller mandatfördelningen resulterade detta i att Moderaterna tog ett mandat från Socialdemokraterna.

Det skall noteras att FISK och Kristdemokrater i Svenska Kyrkan inte är en del av Folkpartiet eller Kristdemokraterna, utan fristående partier.

Tidningar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Metro

Läs även andra bloggares åsikter om ,

tisdag 25 augusti 2009

Svininfluensan: Förberedelse är A och O!

Idag har regeringen get besked att de hjälper till att finansiera vaccineringen mot svininfluensan. Med tanke på att staten och landstingen ingick ett avtal innan svininfluensan kom som innebar att landstingen har hela finansieringsansvaret tycker jag det är generöst av regeringen att I dessa tider hjälpa till med den stora kostnad som det kommer att bli för landstingen att vaccinera alla invånare.

Stockholms läns landsting hade dock redan beslutat att vaccinationen skulle vara avgiftsfri för Stockholmarna. Skillnaden blir att landstinget inte belastas med hela kostnaden utan att staten bidrar med 200 miljoner kr.

Inför framtiden tycker dock jag att landstingen borde förbereda sig på att leva upp till avtalet om att de skall stå för kostnaden, landstingen kan inte skriva på ett avtal och sedan förvänta sig att staten skall komma med en påse pengar.

Artiklar; SvD, DN, DN, Expressen, Aftonbladet, DS, DM

Bloggar; Kent Persson, Niklas Mattsson

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Stockholm ska ha bästa maten i vården

Idag har vi haft ett extra landstingsfullmäktigemöte, detta möte krävdes av (s),(v), och (mp) för att de ville diskutera upphandlingen av maten till sjukhusen i Stockholm, rena populismen tycker jag. Under fyra timmar gick de upp i talarstolen och klagade på att maten var dålig och att alla procedurer inte hade följts i förberedelserna inför upphandlingen. Och visst, för första gången under denna mandatperiod så gick allt inte till precis enligt vad vi hade beslutat. Det faktum att de under förra mandatperioden gjorde liknande misstag över 40 gånger ignorerade de totalt och tyckte att vårt enda misstag var jordens undergång.

(s), (v), och (mp) ondgjorde sig också över att maten smakade dåligt och att den inte såg aptitlig ut. Från Alliansen så frågade vi gång på gång vad de grundade detta på eftersom den information som vi har indikerar på att den smakar gott, vi fick dock inga bra svar. Vid en informell handuppräckning över hur många som själva hade ätit maten blev det klart att 10-15 st. ur Alliansen hade gjort det medan det ur (s), (v), och (mp) gruppen var det, vad jag såg, bara en som räckte upp handen. Man tycker att de borde skaffa sig lite förstahandsinformation innan de raljerar som de gjorde i denna fråga.

Anledningen till upphandlingen av maten var att maten under en längre period inte har nått upp till de krav som ställs på den och att risken för smittspridning vid den tidigare hanteringen var alldeles för stor, så att fortsätta som tidigare var inget alternativ.

För att ytterligare få fokus på maten och matupplevelsen presenterade Alliansen idag målet att vi i Stockholm skall den bästa maten i vården. Nedan finns pressmeddelandet från Alliansen

Blogg; Catharina Elmsäter Svärd

Läs även andra bloggares åsikter om ,
---------

I dag presenterar Alliansen sitt mål om att Stockholms läns sjukhus ska ha Sveriges bästa mat i vården. Ett kostråd och en centralt placerad kostchef ska, jämte höga krav på reell valfrihet mellan flera olika rätter och mat anpassad efter varje patients behov och smak, uppnå Den goda maten i vården.

Den goda maten kräver ett helhetstänkande där näringskrav, dieter men också smak och servering utgör delar. Det helhetstänkandet ska vårt nya kostråd representera, med bred kompetens om hur maten och matupplevelsen kan utvecklas. Och för helhetstänkandet kring maten i hela landstinget inför vi en ny position som kostchef, med makt och ansvar att samordna idéer och synpunkter från alla våra sjukhus, säger Catharina Elmsäter Svärd (M), finanslandstingsråd.
Patienterna ska kunna lita på att maten i vården är bra, ur alla aspekter. Ett grundkrav är att maten inte riskerar att göra dig sjuk. Därför ställer vi höga krav på hygien och livsmedelssäkerhet, men det får naturligtvis inte hindra rätten för dig som patient att välja på flera olika maträtter, eller att utbudet anpassas efter olika avdelningar och vårdtider. Matupplevelsen som helhet ska vara en njutning för patienterna, säger Maria Wallhager (FP), biträdande finanslandstingsråd.

8 förslag för Sveriges bästa mat i vården:
 1. Ett kostråd med olika experter skapas för att bidra med kompetens och idéer kring hur kost- och matfrågor kan utvecklas.
 2. En kostchef anställs för att ge kostfrågorna ökad tyngd och samordna utveckling och kvalitet för maten i hela landstinget.
 3. Valfriheten för patienterna utökas, så att alla som vårdas mer än ett dygn garanteras rätt att välja mellan minst 5 rätter till lunch och middag.
 4. Maten ska bidra till att patienten blir friskare – man ska kunna lita på att den är säker, fräsch och näringsrik och hanteras så att den inte sprider smitta eller sjukdom.
 5. Rätt mat för olika behov genom att utbudet av mat och maträtter anpassas efter olika vårdavdelningar och vårdtider, vilket är särskilt viktigt för vissa patienter inom t.ex. geriatrik och psykiatri.
 6. Utvärdering och uppföljning förbättras. Patientenkäter, smakpaneler och stickprov ska med hjälp av patienternas och personalens synpunkter göra maten ännu bättre. Resultaten och utvecklingen ska redovisas tydligt.
 7. Måltidsupplevelsen sätts i fokus. Patienterna har rätt till en trevlig helhetsupplevelse kring maten, och t.ex. möjligheter för anhöriga att i högre grad äta tillsammans med patienter förbättras. Tallrikens utseende och utformning ändras om patienterna så önskar.
 8. Ökade krav på leverantören för att underlätta införandet, förbättra maten och måltidsupplevelsen. Bl.a. krav på Sodexo på bättre utbildning för personalen.

måndag 20 juli 2009

För vem skall jag tro på, tro på, tro på när. Tro på när allt är såhär?

Det skulle inte vara helt fel om de olika opinionsföretagen kollade lite på varandra och åtminstone försökte förklara de skillnader som är mellan dem. Igår kom en undersökning från United Minds som visade att Sd och Pp tillsammans hade 8,3 procent. Idag kommer en undersökning från Skop där Sd får 3,1 procent och Pp ingår i gruppen övriga partier som tillsammans fick 1,7 procent. Om det inte var nog med det så har vänsterblocket en ledning på ca 6 procentenheter igår och idag leder alliansen med 1,3 procentenheter.

Vad kan dessa skillnader bero på? I brist på förklarningar från dem som borde veta så får väl vi icke experter börjar spekulera. Skillnaderna man kan se direkt är

 • United Minds är har gjort undersökningen på Internet, Skop via telefon
 • De har ställt olika frågor (”Vilket parti tycker du bäst om i rikspolitiken?” respektive ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till riksdagen i dag?”)

Jag gissar på att eftersom United Minds har gjort undersökningen på Internet så är Pp överrepresenterade, men det är bara en gissning. Att Pp ligger i gruppen övriga och delar de 1,7 procentenheterna med Fi och alla andra småpartier verkar också lite underligt med tanke på deras resultat i EU-valet.

Om skillnaderna i frågan som ställs påverkar svaren vet jag inte, skulle vara intressant att få lite svar på varför de ställer olika frågor och vad deras motivering är att just deras fråga ger ett mer rättvisande svar.

Någon som vet?

Jag får avsluta som jag började, ”För vem skall jag tro på, tro på, tro på när. Tro på när allt är såhär?”

Tidningar; Svd, DN, DN, Metro

Läs även andra bloggares åsikter om

lördag 18 juli 2009

Gör det även olagligt att rymma!

Idag preskriberas fängelsestraff om man rymmer eller inte inställer sig till fängelset. Jag hoppas verkligen att den översyn av systemet som pågår kommer att resultera i att preskriptionstiden tas bort. Hur kan det vara OK att begå ett brott, bli dömd för det och sedan slippa straff bara för att man rymmer eller inte inställer sig?

Jag tycker inte det och hoppas verkligen att man ändrar denna regel.

När man ändå är på gång att rätta till systemet tycker jag också att man skall göra det olagligt att rymma. Idag är det enligt lagen helt OK att rymma från sitt fängelsestraff. Tidigare fick man straffet förlängt med bara 15 dagar om man blev fångad efter en rymning, nu upp till 6 månader. Jag tycker inte detta är tillräckligt. Om man rymmer borde man få straffet förlängt med minst halva strafftiden som man blev dömd till, d.v.s. får man ett 5-års fängelsestraff och rymmer efter 3 månader så förlängs fängelsetiden med 2.5 år.

Tidningar; Svd, DN, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; Feel in the Blogg

Mina tidigare inlägg; Sverige – de kriminellas drömland?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 16 juli 2009

Island välkomnas till EU!

Trevligt att Sverige, Danmark, och Finland troligtvis kommer att få sällskap av Island i EU. Jag hoppas bara att de samtidigt går med i EMU och inför Euro. Det är tråkigt att många, inklusive en stor del av det svenska folket, vägrar inse fördelen med att vara med i EU och EMU.

Åren som har gått sedan Sveriges EMU omröstning har fram till nu varit goda år, i goda tider har Sverige inte lidit så stor skada av att inte vara med i EMU. Nackdelen med att stå utanför märker vi nu när den svenska kronan tappar mark mot övriga valutor. En liknelse som kanske borde ha använts mer är; det är inte några problem med att stå ensam i vackert väder, men när det blåser storm klarar man sig bättre om man är flera.

Jag hoppas att det svenska folket har lärt sig av den nuvarande krisen att vi borde ha gått med i EMU och att nästa gång vi har folkomröstning så blir det ett rungande JA!

Artilkar; Svd, Expressen, Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 15 juli 2009

Hur kommer olyckan att bli USAs fel?

Idag skedde det en flygplansolycka i Iran, ett plan med 168 eller 169 (uppgifterna varierar) passagerare kraschade och alla tros ha omkommit. Planet som havererade var ett Tupolev Tu-154M. Jag kan inte göra annat än att skänka familjerna som har drabbats av denna olycka en tanke.

Det skall dock bli intressant att se hur Irans ”regering” och ”folkvalda” president kommer att spinna det hela så att USA och EU får skulden för olyckan. Iran får sedan ett par år tillbaka inte köpa vare sig Airbus eller Boeing och inte heller reservdelar till de flygplan de redan har. Detta flygplan var dock ett ryskt flygplan och flygbolaget ägs till en viss del av ett ryskt bolag, dvs de borde inte haft några problem med att skaffa reservdelar och underhålla planet.

Kommentarier tycker dock att det hela är USA och EUs fel. Vad som saknas i hans resonemang är faktumet att TU-154M är ett säkert flygplan som har få tillbud som beror på flygplanstypen (de har en del som beror på den mänskliga faktorn).

Vi får se om Irans ”folkvalda” president gå på samma linje som Kommentarier eller om han hittar på något annat sätt att skylla det hela på USA eller EU.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; Kommentarier

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 13 juli 2009

Kvinnor är inte sämre - Sahlin är

I dagens nummer av Västerviks-Tidningen finns en ledare med titeln ”Kvinnor är inte sämre - Sahlin är”. Jag tycker det är en bra och klar beskrivning av de ”problem” som socialdemokraterna har haft sedan Mona Sahlin tog över. Jag förstår inte hur de kan blunda för det och hela tiden skylla på att Sahlin blir hårdare behandlad för att hon är kvinna, jag skulle snarare säga att det är det omvända. Vilken man i den politiska toppen skulle ha kommit undan med allt det som Sahlin har gjort?

Men, men, nu är jag ju moderat och skall väl inte klaga för mycket när socialdemokraterna skjuter sig själva i foten genom att först välja Sahlin till partiledare och sedan inte rätta till det dåliga beslutet när det är helt klart för en överväldigande majoritet att det var ett felaktigt beslut.

Jag har fått kommentarer på tidigare artiklar att socialdemokraterna inte kommer att byta ut Mona förrän efter valet 2010, det är bara att tacka och ta emot om det stämmer.

Tidningar: VT

Bloggar; Edvin

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 9 juli 2009

Staten skall inte konkurrera med privata näringslivet!

Dagens beslut av regeringen att från och med nästa år tillåta konkurrenter till Bilprovningen är mycket efterlängtat. Jag tror att på sikt kommer de flesta statliga bilprovningar att konkurreras ut och vi nästan bara kommer att ha privata alternativ, underbart!

Ett annat statligt företag som jag tycker att regeringen bör sälja så snart som möjligt är Svevia (före detta Vägverket Produktion). Jag förstår inte varför staten skall riskera skattebetalarnas pengar och konkurrera med de privata utförarna. Hoppas Svevia blir nästa statliga företag som säljs.

Artiklar; SvD

Bloggar; Snällman

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 11 juni 2009

Kostnaderna för försörjningsstöd rusar

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar med 34 procent i Sundbyberg enligt socialstyrelsen. Som svar på detta har de rödgröna föreslagit ett systematiskt bidragstrixande som vältrar över socialbidragstagare på a-kassan. Detta har kritiserats hårt av bland annat fackförbundet Kommunal. I Moderatstyrda Solna har däremot kostnaderna bara ökat med 3 procent, detta visar att även i dessa tider går det att ha en effektiv sysselsättnings politik som ser till att de bidragsbehövande får jobb i stället för bidrag.

Att utvecklingen i Sundbyberg går åt detta håll är tyvärr ingen överraskning om man ser till vad (S) har gjort under förra året. Fokuseringen har varit på omorganisationer och koncernbolagsaffärer, inte på att se till att de mest utsatta sundbybergarna kommer bort från bidragsberoende och får ett eget arbete att gå till.

Jag vill t.ex. ha en extern matchningstjänst mellan arbetslösa och arbetsgivare, inleda samarbete med Solna för att prestigelöst lära oss mer av dem som lyckats bäst, och avtala med näringslivet i Sundbyberg om "kom-igång-jobb" för att slussa in människor i försörjningsstöd till riktiga och långvariga jobb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag 4 juni 2009

Bidragstrixande är inte lösningen

Bidragstrixande, det verkar vara de rödgrönas förslag för lägre arbetslöshet i Sundbyberg. Istället för att lära av andra kommuner som genom aktiva åtgärder och fler riktiga jobb lyckats minska försörjningsstödet, ska arbetslösa visstidsanställas av kommunen för att kvalificera sig för a-kassa.

Den rödgröna majoriteten i kompetens- & försörjningsnämnden, med Cyrus Pairawan (MP) i spetsen, vill bolla arbetslösa från kommunens försörjningsstöd till de statliga A-kassorna. Detta genom att arbetslösa visstidsanställs av kommunen för att kvalificera sig för a-kassa. Det är mycket märkligt att de rödgröna i Sundbyberg fortsätter att driva bidragslinjen, och nu ska till och med genomdriva ett systematiskt bidragstrixande med de arbetslösa som brickor i spelet.

Jag förstår inte hur man kan lägga ner tid och pengar på att flytta folk från ett bidragssystem till ett annat. Vad man skall göra är naturligtvis att skapa jobb.

TV: TV4

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 5 maj 2009

Har LO medlemmarna förtroende för Wanja?

Idag publicerade SvD en intervju med Wanja Lundby-Wedin. I artikeln så säger hon att när hon är ute och träffar medlemmar så känner hon stöd från dem. Hmm, det låter konstigt. Undersökning efter undersökning har visat att förtroendet har rasat. SvD presenterade en undersökning där 50 procent ville att hon skulle avgå. Om man tar listan som cirkulerar bland fackligt aktiva de senaste dagarna i åtanke så blir det ännu mer konstigt att hon säger att hon har förtroende bland medlemmarna.

Så vad kan förklaringen vara till denna stora skillnad i vad Wanja upplever och vad svenska folket tycker? Om man hade varit konspiratorisk så skulle kan kunna gissa på att de medlemmar som hon träffar är noga utvalda av LO och har blivit tillsagda att krama Wanja och uttrycka sin uppskattning, men det är nog lite för mycket även för LO.

En annan möjlighet är ju att Wanja missförstår de känslor som medlemmarna som hon träffar ger uttryck för och tolkar stämningen som om allt var helt ok och positiv. Hon kanske tolkar uttryck som ”Jag skulle inte köpa en begagnad bil av dig” som en uppmaning att sitta kvar och inte söka nytt jobb som bilförsäljare? Vem vet.

Har du någon annan förklaring på hur Wanja kan tro att hon har medlemmarnas förtroende?

Artiklar; SvD, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 4 maj 2009

Konstig polis!

Vad sysslar polisen med? De har inte ens tagit in NUG, som förra året bland annat deltog i att förstöra en tunnelbanevagn i konstens tecken, till förhör. Hela brottet videofilmades och filmen är tillgänglig. Motiveringen var att de inte kunde bevisa att han var skyldig och då valde de att inte ens prata med honom. Är det den svenska polisens nya arbetsmetodik att inte ens prata med misstänkta personer om de inte redan kan bevisa att de är skyldiga? Jag säger bara det, Sverige blir mer och mer de kriminellas drömland.

Att polisen sedan går ut och i detalj informerar NUG vad de vet och inte vet tycker jag inte verkar vara en speciell smart strategi. Jag kanske missar något, men innan de misstänkta tas till domstol är det väl en dålig strategi att exakt tala om för dem vad man vet och vad man inte vet. Eller har den svenska polisen en ny strategi som jag inte förstår?

Jag hoppas verkligen att åklagaren överprövar polisens beslut och försöker rädda vad som räddas kan från denna väldigt ”konstigt” skötta polisutredning.

Artiklar; SvD, DN, City

Andra bloggare; Alla dessa åsikter, a MadMan’s point of view, Inget val

Läs även andra bloggares åsikter om ,

söndag 3 maj 2009

Hur mycket tål socialdemokraterna?

Man kan lugnt säga att vindarna inte blåser Monas väg just nu. Det är låga opinionssiffror, flygande Toblerone, protesterande fackpampar, Wanja-Gate, och nu senast lågt förtroende för att leda en regering. Att 45 procent av de socialdemokratiska sympatisörerna tycker att Fredrik är skickligare på att leda en regering kan inte vara rolig läsning för Mona.

Att ett parti har dåliga opinionssiffror behöver inte leda till att medlemmarna tappar förtroende för partiledaren. För ett år sedan hade vi moderater ganska dåliga siffror, dock var det ingen som krävde att Fredrik Reinfeldt skulle avgå. Jag och andra moderater hade förtroende för Fredrik och hoppades att vindarna skulle vända, vilket de också har gjort.

För Mona Sahlin verkar det dock inte som hon har stöd av partiets medlemmar i dessa, för socialdemokraterna, hårda tider. Jag har fram till nu trott att Mona skulle sitta kvar men nu börjar jag luta åt att Mona faktiskt får gå efter EU-valet om en månad. Speciellt om de inte gör en stor uppryckning och överraskar alla med hur många som röstar på dem.

Vad tror ni, kommer Mona att avgå efter EU-valet?

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Metro

Andra bloggare; Tokmoderaten, Göran Pettersson, Walk the walk, Peter Andersson, Kent Persson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 1 maj 2009

Toblerone och burop regnade över Mona och Wanja!

Det gick lite hetare till när Wanja Lundby-Wedin kom in till Stockholm jämfört med Sundbyberg tidigare på dagen. I Sundbyberg var det några som hade plakat men de blev undanträngda av SSU och gjorde sig inte till känna under själva talet. I Stockholm visade dock folk sina känslor på ett mer påtagligt sätt. Buropen regnade enligt bl.a. SvD över Wanja när hon började prata.

Att personer i Malmö kastade Toblerone på Mona Sahlin är också en indikation på att gräsrötterna inte är nöjda med vare sig Mona eller Wanja. Personligen är jag en anhängare till mötesfrihet och tycker inte att man skall störa mötesarrangemang. Vill man säga något så bör man anordna ett eget möte.

Jag undrar dock om LOs styrelse eller ledningen i socialdemokraterna gör något som en följd av detta eller om de fortsätter att ignorera de socialdemokratiska gräsrötternas ilska i frågan?

Min kollega TokModeraten har skrivit ett eget förslag på första maj tal åt Wanja, det är en mycket rolig läsning.

Vad tror du? Kommer Mona eller Wanja att avgå innan valet 2010?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Artilklar; SvD, SvD, DN, Expressen, KVÄLLSposten, Aftonbladet

Bloggar; Jan Rume, TokModeraten

Sahlin som statsminister och Wanja som finansminister?

Jag har precis lyssnat på Wanja Lundby-Wedins första maj tal i Sundbyberg. Talet som Wanja kommer att hålla inne i Stockholm senare idag finns på LOs hemsida och det är nästa samma tal som hon höll i Sundbyberg.

Det var några saker som var lite intressant, hon sa många gånger med referens till AMF skandalen och sin egen position ”Att stiga åt sidan är bara att lämna plats för arbetsgivare och nyliberaler att bestämma.” Que? Tror hon att någon tror på henne när hon påstår att Folkpartiet (eller vem hon nu åsyftar med ”nyliberaler”) eller arbetsgivarna skulle utse nästa ordförande i LO? Har hon helt och hållet tappat kontakten med verkligheten? Tror hon att folket faller för den typen av ”skrämselpropaganda”? Det är ju bara en undanflykt för att hon skall få kunna sitta kvar. Skärpning Wanja!

Det andra som var lite intressant var formuleringen arbetslösa kan få studera med ett ”generöst studiebidrag på a-kassenivå”. Den enorma orättvisa som skulle införas mellan ”vanliga” studenter och de studenter som tidigare var arbetslösa ignorerade hon totalt. Är det realistiskt att Pelle 21 år som är arbetslös och börjar studera för mycket mer i bidrag av staten än Stina 20 år som började studera direkt efter gymnasiet? Nej, naturligtvis inte, men socialdemokraterna och LO har alltid varit bra att i ena stunden kräva jämlikhet och i nästa stund föreslå saker som ökar skillnaderna mellan folk.

SSU hade tydligen fått order om vad de skulle göra under mötet. De Wanja kritiska plakat som fanns täcktes snabbt av (s) plakat så att folk inte skulle se vad de Wanja kritiska rösterna ville säga.

På väg från mötet så gick jag bakom ett par som också varit och lyssnat på Wanja. Till min förvåning uttryckte de sitt stöd för Wanja och sa ”Sahlin kommer att bli en bra statsminister och Wanja skulle göra sig bra som finansminister”. Jag höll på att dö på fläcken. Jag vet och respekterar att folk har andra ideologiska åsikter än vad jag har men att någon vill se duon Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin på topposterna i en socialdemokratisk regering efter valet var chockande.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Metro, City

Andra bloggar; Ulf Thalin, TokModeraten

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , första maj

Mullret bland gräsrötterna fortsätter

Både Expressen och SvD presenterar idag artiklar om det pågående uppropet mot Mona Sahlin. Denna gång är det ett stort antal fackliga ledare som har skrivit på listan som cirkulerar bland fackförbunden i Sverige.

Jag har fram till nu trott att Mona kommer att överleva den mosa-Mona kampanj som pågår inom socialdemokraterna. Dock så ställs ju frågan i ett annat ljus när ett upprop för förändring pågår ute bland fotfolket. Det skall bli intressant att se hur många fackligt aktiva som kommer att skriva på listan. Expressen har publicerat en del av listan och det är relativt ”stora” namn på den redan nu. Om det blir många som skriver på listan så kanske ledningen inom socialdemokraterna blir tvungna att avsätta Sahlin, det blir en intressant fortsättning.

Jag skall strax gå ner och lyssna på Wanja Lundby-Wedins tal här i Sundbyberg. Det skall bli intressant att höra vad hon säger och hur ”massorna” reagerar.

Artiklar; SvD, Expressen, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 28 april 2009

Varför blir politiska möten så långa?

Igår hade vi möte i kommunfullmäktige (KF) i Sundbyberg. Den största punkten på föredragningslistan var bokslutet för 2009. När ärendet bordlades och vi inte hade några andra större frågor så trodde jag att vi skulle sluta lite tidigare än vanligt. I min glädje så Tvittrade jag om det, men snacka om att jag var för snabb.

Tyvärr finns det politiker i Sundbyberg, både i vänsterblocket och Alliansen, som tycker att det inte finns något trevligare att stå i talarstolen och prata, prata, och prata. Det verkar inte heller spela någon roll vad som står på agendan, allt kan diskuteras i evinnerlighet. Detta resulterade i att vi inte slutade förrän 22.30 som vanligt, pust.

På KF i maj skall lämpligheten att ha kalsonger under badbyxorna i det kommunala badhuset diskuteras, jo ni läste rätt, det högsta beslutande organet i Sundbyberg skall diskutera kalsonger. Hittar folk på vad som helst för att de skall få en anledning att gå upp i talarstolen?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

lördag 11 april 2009

(S)+(V)+(MP) gemensam skolpolitik, lycka till!

Vänsterblocket skall nu tillsätta ytterligare en arbetsgrupp, denna skall arbeta med att ta fram en gemensam skolpolitik. Det skall bli väldigt intressant att se vad de kommer fram till. Som läget är nu har de väl inte något gemensamt i den frågan. Jo en sak; de tycker inte att vi i Alliansen gör ett bra jobb (vilket jag inte förstår hur de kan tycka).

Det finns nog en risk att den gemensamma (S)+(V)+(MP) skolpolitiken kommer att bestå av en rad som lyder ”Vi är överens om att vi inte tycker om Alliansens skolpolitik”. Hmm, men vänta, det stämmer inte riktigt det heller, (MP) tycker till exempel att Alliansens arbete med friskolor är bra vilket är något som (V) bekämpar utav bara den.

Det skall bli spännande att se vad denna arbetsgrupp kommer fram till.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Artiklar; SvD

tisdag 7 april 2009

Alliansregeringen står på sundbybergarnas sida

Idag meddelade regeringen att den kommer att ge 5 miljarder till kommuner och landsting. Det kommer att resultera i att Stockholms läns landsting kommer att få över 400 miljoner kr och att Sundbyberg får ca 20 miljoner kr.

Landstingets 400 miljoner kr kommer att leda till att arbetet med att ytterligare förbättra trafiken och vården kommer att underlättas i denna tid av utmaningar. Vi bör dock inte dra som slutsats att vi nu kan slappna av och luta oss tillbaka utan arbetet med att göra all verksamhet bättre och mer effektiv måste fortsätta.

När det gäller de 20 miljoner som Sundbyberg får är det bara att hoppas att socialdemokraterna som ju styr staden inte slänger bort dem på krims-krams utan låter pengarna gå till kommunens kärnverksamhet och invånare.

Det skall verkligen bli intressant att se om socialdemokraterna även i denna tid av ekonomiska utmaningar fortsätter att strö ut pengar på allt möjligt.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Artiklar; SvD, DN

måndag 6 april 2009

Mona är kanske lite glad i alla fall?

Mona Sahlin sa idag att hon välkomnar beslutet att Wanja Lundby-Wedin sitter kvar som LOs ordförande. Hmm var det sanning det? Större delen av det svenska folket är topp tunnor rasande på Wanja. Att då LO mer eller mindre tvingar Mona att gå ut och stödja henne kan inte göra henne glad. Det är ju en stor risk att väljarna fortsätter att sätta likhetstecken mellan; bonusar, höga löner, brist på verklighetsförankring och i första hand det socialdemokratiska partiet men i synnerhet Mona Sahlin. Detta kan resultera i att den neråtgående trenden för socialdemokraterna fortsätter.

En fördel har dock Mona, om siffrorna fortsätter att rasa kan hon fortsätta att skylla på Wanja och stoppa sitt eget huvud i sanden.

Två händelser i framtiden skall bli verkligen intressanta. 1) Hur många kommer att flytta sina pengar från AMF när det nu blir möjligt i mitten av April? 2) Vad blir resultatet av nästa väljarundersökning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Wanja verkar ha sju liv

Wanja Lundby-Wedin överlevde denna kris, det är bara att gratulera. Jag tror inte någon på den borgliga sidan av politiken är så ledsen för det. Frågan är bara hur LOs styrelse resonerade när de kom fram till beslutet. Med tanke på att det är stora protester bland LO-medlemmarna skall det bli intressant att se hur LOs styrelse har planerat att hantera att de nu har en mycket stor del av medlemmarna emot sig. Det blir en intressant tid vi har framför oss.

Om ordföranden hade valts av medlemmarna direkt och inte av representanter för representanter för representanter för medlemmarna är ensak säker, Wanja skulle inte över levt denna dag.

Om man bortser ifrån politiken och hur det påverkar socialdemokraterna i valet 2010, vilket man borde men det är ju svårt på grund av alla de band som finns mellan LO och socialdemokraterna, så är jag ändå konfunderad över beslutet idag. När Wanja har så stor andel av medlemmarna emot sig finns det verkligen inte ett bättre alternativ än att låta henne fortsätta? Finns det ingen i LO som har möjlighet att bära facklan vidare? Om det är det som är en av anledningarna till att Wanja sitter kvar så ger det ingen bra bild av LO.

I små föreningar kan det ibland vara svårt att ha en bra övergång från en ordförande till en annan men LO borde för sin egen överlevnads skulle ha sett till att det finns kandidater som kan ta över.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Överlever Wanja dagen så klarar hon sig

Idag pågår förhandlingarna i LO-borgen, största punkten på dagordningen verkar vara om Wanja Lundby-Wedin kan sitta kvar som LOs ordförande eller inte. Krohniskt funderar på vem som egentligen vill att Wanja avgår och vem som kommer att verka för det. Baserat på olika utspel i pressen så tror jag att det är en stor ”risk” att Wanja får sparken på mötet idag. Klarar hon dagens möte förstår jag inte i dagsläget vad som skulle kunna resultera i att hon skulle avgå senare.

Om den rapport om jobbet i AMFs styrelse skulle visa på att Wanja har gjort fler och större missar än vad som hittills framkommit så kan det naturligtvis ändras, men jag antar att Wanja vet vad hon har gjort och inte försöker ridaut denna storm om hon vet att det kommer en större om bara en vecka.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet

söndag 5 april 2009

Wanja avgår, nästan

Wanja Lundby-Wedin avgår idag, men bara från sitt uppdrag i AMF pensions styrelse. Hon kommer att sitta kvar som LOs ordförande och som medlem i socialdemokraternas verkställande utskott. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan hon avgår från de andra uppdragen också och förstår inte hur LO kan hålla på och förlänga denna kris på detta sätt.

Att politikerbloggen fick uppgifter om hennes avgång från socialdemokraterna innan mötet på LO indikerar ju bara att hon inte avgick frivilligt utan att socialdemokraterna sparkade henne från uppdraget i AMF pension vilket är mycket anmärkningsvärt. Lever socialdemokraterna kvar i tron att de är gudar som kan bestämma över vem de vill? Snacka om maktfullkomlighet. Ännu värre är att LO låter sig styras av socialdemokraterna.

Frågan är dock vad som händer imorgon, kommer Wanja att lämna uppdraget som ordförande i LO? Det möte som LO hade idag fortsätter imorgon fm och vi får då se vad som händer.

Bloggar; MinaModerataKarameller

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Politikerbloggen

Gör Wanja fler självmål idag?

Efter det att LO informerade om att de kommer ha ett extra informationsmöte idag så tar spekulationerna fart igen. Kommer Wanja Lundby-Wedin att avgå? Frågan är också om hon bara kommer att avgå från AMFs styrelse eller också från socialdemokraternas VU och som LOs ordförande?

Om socialdemokraterna och LO har förnuft så avgår Wanja från alla uppdrag, att sitta kvar på några kommer bara att leda till att diskussionerna fortsätter och att det socialdemokratiska partiets siffror sjunker ännu mer. Eftersom jag är moderat skall jag inte klaga allt för mycket, det är dock alltid roligare att vinna på egen hand än att motståndaren gör självmål efter självmål efter självmål.

Något som jag undrar över är hur Mona Sahlin igår kunde gå ut och kräva Wanjas avgång från AMF styrelse. Är det socialdemokraterna som bestämmer vem LO utser till de olika styrelseuppdragen? Att Mona på frågan om Wanja skulle vara kvar som LOs ordförande svarade ”Det är inte min sak att varken tillsätta eller avsätta ordföranden i LO” gör inte saken klarare. Antingen har hon en åsikt om hur LO skall hantera sina interna angelägenheter eller inte.

Även om Mona har bytt åsikt och nu tycker att Wanja skall avgå så skulle det varit mycket bättre för socialdemokraternas om Wanja själv hade meddelat att hon skall avgå. Men som sagt man skall inte klaga på gåvor från motståndaren.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

lördag 4 april 2009

Mona Sahlin skyller ifrån sig och byter åsikt

Mona Sahlin blev intervjuad i SR Uppland idag och skyllde där raset i opinionssiffrorna för socialdemokraterna på Wanja Lundby-Wedin. Hon uppmanade också Wanja att avgå ur styrelsen för AMF pension. Det är inte många dagar sedan som Mona uttalade sitt fulla stöd för Wanja. Det intressanta är ju att sedan dess har det i stort sett inte kommit fram några nya uppgifter om Wanja-Gate. Det enda som har hänt är att opinionssiffrorna som presenterades idag visade på ett stort ras för socialdemokraterna.

Det går snabbt mellan uppmuntrande ord och en ”kniv i ryggen” inom socialdemokraterna just nu.

Man kan ju inte låta bli att undra om det inte är ett försök att flytta fokus från de egna misslyckandena till Wanja och på så sätt försöka rädda ansiktet. Att 24 procent av svenska folket tycker att Wanja, trots Wanja-Gate, skall sitta kvar medan Mona bara har ett förtroende hos 20 procent antar jag att Mona inte reflekterar över när hon puttar ut Wanja i kylan.

Artiklar; SvD, SvD, DN, DN, DN, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet, SR

Andra bloggar; MinaModerataKarameller

Vad sysslar Aftonbladet med?

Idag är en av de stora nyheterna att Alliansen nu har 50 procent av väljarna bakom sig och är större än vänsterblocket. Tittar man på SvD, DN, och Expressens hemsidor på nätet kan alla läsare tydligt se detta. På Aftonbladet är det dock bara en liten länk uppe i höger hörn, under senaste nyheter, som snart ser ut att försvinna.

Med tanke på att Aftonbladet vägrade följa direktiven från LO om att det skulle vara ”snälla” mot Wanja så började jag tro att de hade fri vilja och inte sprang i Socialdemokraternas ledband. Frågan är bara vad de tror att de vinner på att inte tydligt rapportera om dagens händelse?

Vi har en fri press här i landet och vi politiker skall aldrig försöka styra vad de gör, men det är lite underligt att de förminskar denna nyhet till en liten notis som nu, 12.27, till och med inte ens är med under rubriken senaste nyheter (Om man letar kan man dock hitta den). Tror de att svenskarna inte skall få reda på det och de skall leva i villfarelsen att (s) är det största partiet i Sverige eller tror de att vi inte är intresserade?

Jag tror att det svenska folket är smartare än så och småningom inser att vill de ha alla nyheter så får de tydligen välja en annan tidning än Aftonbladet.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; MinaModerataKarameller, Osynlige Mannen

Tack Fredrik, Anders, Wanja, och Mona!

Nu har det äntligen hänt, Alliansen är större än vänsterblocket! Enligt Expressens och Demoskops väljarundersökning så har nu Alliansen stöd av 50 procent av väljarna medan vänsterblocket har stöd av 45.2 procent, JAAAAAA!

Moderaterna får i undersökningen hela 35.5 procent och socialdemokraterna faller till 30.9 procent. Det är underbart att vi nu är större än socialdemokraterna.

Jag tror att det är fyra anledningar till denna förändring.
 1. Fredrik Reinfeldt har visat ett lugn och agerat på ett förtroendeingivande sätt i denna svåra ekonomiska tid.
 2. Anders Borg är tydlig i att han är en garanti för att Sveriges finanser inte kommer att raseras i krisen.
 3. Wanja Lundby-Wedin har tydligt visat sitt förakt mot vanliga arbetare genom inte förstå att det hon gjort inte är acceptabelt.
 4. Mona Sahlin har inte förstått att väljarna inte faller för hennes politik som bara går ut på att ge bidrag till allt och alla, väljarna förstår att någon måste betala och att hennes löften inte är värda något.
Nu gäller det att inte bli lat utan fortsätta det bra arbetet så att vi tar en storslam i det kommande EU-valet.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Metro

lördag 28 mars 2009

Vinner Alliansen valet tack vare Sahlins uttalande idag?

Mycket skall man få höra innan öronen trillar av. Men detta!! Mona Sahlin har nu uttalat ett stöd för LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Min första tanke efter det att jag kommit över chocken var om historikerna i framtiden kommer att säga att den 28 mars 2009 var den dag då Mona Sahlin gjorde så att Alliansen vann valet 2010. Vad tror ni?

Har Sahlin ingen verklighetsanknytning? Förstår hon inte att svenska folket är arga, minst sagt, på hur Wanja Lundby-Wedin har agerat de senaste åren. Utåt så klagar Wanja som bara den på stora bonusutbetalningar medan hon själv i bolagsstyrelser beviljar löner och ersättningar som inte är av denna världen. Hur kan Sahlin stödja en person som har en sådan dubbelmoral?

Som Moderat vill jag naturligtvis att vi i Alliansen skall vinna valet 2010, inget snack om den saken, men det är ju roligare att vinna som en följd av en hård kamp än av att Socialdemokraterna helt har tappat förståndet och skjuter sig själva i foten.

Artiklar; SvD, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Metro, SVT, TV4

torsdag 26 mars 2009

Landstinget stoppar bidrag på 1.1 miljoner till Konstfack!

På kulturnämnden i Stockholms läns landstings möte den 26 mars så beslutade en enig Allians att bordlägga det planerade stödet och samarbetet med Konstfack/Transit som initialt skulle ge dem 1.1 miljoner kr under 12 månader. Samarbetet ligger på is till dess att Konstfack har sett till att SL och sjukvården i Stockholms läns landsting tycker att Konstfack på ett bra sätt har hanterat händelserna då elever på Konstfack misshandlade sjukvårdspersonal och förstörde en tunnelbanevagn i konstens tecken.

Samarbetet var tänkt att hjälpa konstnärer att komma igång att starta eget och snabbare bli etablerade som professionella konstnärer. Jag tycker att det är en utmärkt aktivitet, men det går inte att samarbete med en institution som visar ett sådant totalt förakt för lag och ordning samt landstingets primära verksamheter som sjukvård och kollektivtrafik.

Ett av problemen är ju att lärare och en professor på en av institutionerna tycker att det som eleverna gjorde var helt rätt. Jag förstår inte hur en professor kan få uppmuntra/stödja brottslig verksamhet och få ha kvar sitt jobb.

Att rektorn, vars förordnande snart går ut, inte agerar på ett tydligare sätt mot denna institution är också helt otroligt.

Personligen så hoppas jag att konstfack genomför en storstädning och att den nya ledningen ser till alla förstår att det inte är OK att begå brott i konstens namn. Att det skall behövas sägas är illa nog.

Artiklar; SvD

Andra bloggar; inlägg 1, inlägg 2, inlägg 3, inlägg 4

onsdag 25 mars 2009

Ursäkta, har Margareta Pålsson(M) blivit vänsterpartist?

Nu hänger jag inte alls med, enligt SvD så är nu moderaten Margareta Pålsson nöjd med hur Konstfack har agerat i samband med att deras elever förstörde en tunnelbanevagn och misshandlade sjukvårdspersonal i konstens tecken. Om Margareta hade varit en vänsterpartist så hade jag kunna förstå uttalandet, men nu är hon ju moderat!

Jag får hoppas att rektorn på Konstfack, som tydligen besökte henne tidigare idag, på något sätt lyckades försätta henne i hypnos och tro att det pågår bra utbildning på Konstfacks konstinstitution.

När lärare och professorer fortfarande tycker att det är helt OK att begå brott i konstens namn kan man inte tala om att skolan har ordning och reda på sina saker.

Att Konstfack fortfarande inte har ersatt landstinget för de skador och kostnader som eleverna åsamkade oss skattebetalare är ett annat exempel på att de inte vet skillnaden mellan rätt och fel.

Rektorn, vars förordnande snart går ut, borde kunna få anställning på en cirkus för att sätt folk i hypnos (om han nu inte får förlängt förtroende som rektor). Idag bevisade han ju tydligt att han har stora konster inom området.

Tur att man sitter i kulturnämnden i landstinget och har lite att säga till om.

Tidigare bloggar; blogg1, blogg2

tisdag 17 mars 2009

Har konstinstitutionen och rektorn på Konstfack ingen verklighetsanknytning

Jag säger bara det, oj, oj, oj, oj. I DN så intervjuas Anna Odell om vad hon tycker om uppståndelsen som hennes fejkade psyksjukdom har resulterat i. Anna är nu misstänkt för fyra olika brott som kan resultera i fängelse straff.

Anna Odell säger att hon inte ångrar något ”Jag står för det jag gjort”. Man kan ju bli mörkrädd för mindre, men ok, hon är en elev som tydligen inte har förstått vad det innebär att leva i ett samhälle där det finns andra människor.

Vad som dock är skrämmande är konstinstitutionen på Konstfacks agerande. Anna fortsätter nämligen med ”det absolut viktigaste har varit att jag har känt att konstinstitutionen hela tiden stått bakom mig. Det är fantastiskt skönt.”. Då inställer sig direkt frågan, Konstinstitutionen, vilka är det? Är det några dagisbarn som inte har lärt sig skillnaden mellan rätt och fel? Är det kriminella personer som Hall och Kumla inte klarar av att hantera? Tyvärr är det inte så, det är vuxna lärare och en professor. Man kan bli mörkrädd för mindre.

OK, vi har elever, lärare och en professor som är helt ute och cyklar. Då är frågan, vad är då läget ytterligare ett steg uppåt. Anna fortsätter ”Jag tror att jag har ett stöd från ledningen också, men det är inte lika tydligt.” Just nu hoppas jag att hon har helt fel i detta och att ledningen inte alls stödjer denna verksamhet. Problemet är att de tyvärr inte agerar i enlighet med mina förhoppningar. De agerar snarare i linje med vad Anna tror.

Hmm, går inte rektorns förordnande ut om några månader? Planerar han att visa sin skicklighet i att styra Konstfack, och därigenom få förlängt förordnande, genom att inte tydligt ta avstånd från händelserna och tillåta konstinstitutionen att stödja denna typ av ”verksamhet”?

Eller är det kanske så att han inte vill fortsätt, men istället för att meddela det så tar han alla dessa konstiga beslut som gör det omöjligt för honom att få förlängt förtroende som rektor på Konstfack.

Det kommer fler och fler godbitar varje dag i denna historia, vi får se vad nästa dag resulterar i.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, SVT, TV4, Metro

Bloggar; Tokmoderaten, Kent Persson, G-Smurfen

måndag 16 mars 2009

Konstelev kan få fängelse

De åtalspunkter som eleven på Konstfack, som spelade psyksjuk för ett tag sedan, nu misstänks för kan leda till fängelse. Om detta kan få de elever, lärare, och professor på Konstfack som inte ser något fel med hennes agerande att tänka till en gång till och ändra åsikt är det en bonus.

Jag hoppas också att rektorn på Konstfack nu skall sätta ner foten på riktigt och tydligt markera att allt detta inte är acceptabelt och ta sitt ansvar. Frågan är också om man på en skola kan ha lärare och professorer som uppmuntrar/godkänner olagliga aktiviteter som en del av skolarbetet och inte tycker att det är fel. Det bör dock påpekas i sammanhanget att eleverna, lärarna, och professorn som stödjer detta till största delen finns på en av institutionerna på skolan och att de övriga, vilka är i klar majoritet, inte stödjer kriminell verksamhet.

Jag delar TokModeratens åsikt om att handledaren, och för min del kanske även professorn, bör åtalas för medhjälp till de fyra olika brott som eleven misstänks för.

Att Sosse i Landskrona tycker detta är ett ”i-landsproblem” gör att jag verkligen undrar vilken syn på lag och ordning han har. Skulle det vara OK att begå denna typ av brott i ett icke i-land?

Artiklar; SvD, Aftonbladet, SVT, DN, Expressen

söndag 15 mars 2009

Baylan försöker ducka

I den SIFO-undersökning som presenterades idag fortsätter (s)+(v)+(mp) att tappa väljare. Istället för att kommentera detta försöker Baylan, socialdemokraternas partisekreterare, att flytta fokus mot det faktum att (kd) i denna mätning ligger lite under 4% spärren.

Med tanke på att allt fokus i media de senaste veckorna har varit på Borg(m) och Maud(c) så är det väl inte konstigt att dessa partier går framåt just nu. Jag har allt förtroende för att (kd) kommer att komma igen, och när de gör det kommer Alliansen att ta ytterligare väljare från vänsterblocket.

Jag har dock lite förståelse för den strategi som Baylan använder, om jag inte hade någon politik eller något ledarskap att lyfta fram så skulle jag också med ljus och lykta leta efter något negativt om motståndaren att tala om. Det kan inte vara lätt att vara partisekreterare i ett parti där det internt pågår en mosa-Mona kampanj.

Artiklar; SvD

Det är långt kvar till 2010-09-19

Visst är det kul att det går framåt, men det är fortfarande långt kvar till valdagen i september 2010. Det är en hel lista på saker som kan hända och som kan resultera i/bidra till att vi inte vinner valet.
 1. Vi Moderater tycker att det ser bra ut och slutar jobba, driva politik, och prata med folk
 2. Socialdemokraterna ersätter Sahlin med någon annan som vet vad hon/han gör
 3. Borg faller för trycket och börjar missköta de statliga finanserna
 4. Maud faller för trycket och slänger bort miljarder på det sjunkande skeppet SAAB (om de får en ägare och bra plan så är det dock en annan sak)
 5. Alliansen avbryter arbetslinjen

Om det ovanstående inte händer tror jag att vi har en stor möjlighet att vinna valet 2010. Den av punkterna ovan som vi ”vanliga dödliga” har möjlighet att påverka är den första. Låt oss jobba, jobba, jobba och sprida resultaten av vårt arbete till alla vi träffar.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; TokModeraten, Kent Persson

lördag 14 mars 2009

S-topp införde bonus för AMF-pension VD!

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, ledamot av socialdemokraternas verkställande utskott och styrelseledamot av LMF, tycker inte att hon skall be om ursäkt för att hon har stött det bonussystem som har resulterat i att VDarna m.fl. i AMF har fått miljoner i bonus samtidigt som pensionärerna har fått miljarder i minskad ersättning från AMF. När bonusutbetalningarna kom ut i pressen var hon dock med om att avveckla det hela, snacka om att vända kappan efter vinden.

Antingen så står man upp för bonus eller så gör man det inte. Att införa bonus och sedan skylla ifrån sig när folk börjar klaga är inte hederligt.

Personligen så tycker jag att bonus är en bra morot för att få medarbetare att arbeta lite extra. Vad som är extremt viktigt är dock att målen för verksamheten och de ekonomiska resultaten ligger till grund för utbetalningarna. Jag tycker också att bonus bör ske till alla som jobbar i företaget och inte bara de som sitter högst upp.

Då Sahlin och Östros har skrikigt sig blå :-) på de inom näringslivet som har gett och fått bonus skall det bli intressant att se vad de har att säga om att en av deras egna inför bonus för att sedan ta bort dem när pressen och folket klagar.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; Kent Persson

tisdag 10 mars 2009

Köper IKEA Volvo?

Nu har ryktena tagit fart igen, några svenskar funderar på att köpa Volvo. Vem kan det vara. Skall Ingvar Kamprad inte bara sätta Sverige på kartan genom IKEA utan skall han också rädda Volvo och därigenom bli folkets hjälte nr 1.

Personligen tror jag inte han eller någon annan svenska kommer att köpa Volvo, jag hoppas dock att jag har fel. Volvo är för små för att klara sig på egen hand. SvD skriver att anledningen till svenska spekulanternas köpa av Volvo skulle vara att ”rädda bilbyggarkunnandet kvar i Sverige”. Även om det är en nobel anledning så tror jag inte någon pungar ut med ett antal miljarder kr för det.

Om någon svensk köper Volvo så hoppas jag att de gör det för att de tror att de skall kunna få Volvo att sälja bilar och att företaget skall gå med vinst.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, GT

Hur kan 15 miljoner bli 100?

Försvaret verkar inte ha någon koll på ekonomin. De startade ett projekt som för några år sedan som fick en budget 15 miljoner kr. När de efter några år skulle kolla hur det värdegrundande projektet hade gått upptäckte de att det visst hade gått åt 100 miljoner kr, ett hundra miljoner kr!!

Jag tycker att vi i Sverige skall ha ett starkt försvar och att vi skall betala för det. Men det är ingen ursäkt för att inte ha någon kontroll på pengarna. Att försvarets generaldirektör viftar bort det hela med kommentaren ”Brist på ordning och reda helt enkelt”. Helt enkelt, helt enkelt? Hur kan man säga att 85 miljoner helt enkelt försvann?

Det verkar som om försvaret skulle behöva en ny uppsättning ekonomer och lite uppföljning av budget och kostnaderna lite då och då.

Artiklar; SvD, SvD, SvD

torsdag 5 mars 2009

Marknadshyror eller inte, bestäm dig!

Jan Emanuel(S) från Robinsson; Hur skall du ha det? Som rapporterats på bland annat SvD så har Jan Emanuel försökt att hyra ut sin lägenhet för 40 000 kr i månaden och huset på Gotland för upp till 35 000 i veckan.

Då ställer man sig frågan, är det något fel med detta? Om någon vill betala så är det väl inga problem, eller?

Jag tycker inte det, men nu är det ju så att Jan Emanuel och (S) argumenterar MOT marknadshyror. Problemet är ju att tycka att när man själv hyr en lägenhet i centrala Stockholm så skall det finnas ett tak på hur mycket det får kosta och samtidigt inte se några problem med att hyra ut sitt eget hus i Visby för upp till 35 000 i veckan!!!

Det enda som Jan Emanuel har sagt att han gjorde fel var att han la upp annonsen på Blocket, om han hade gjort det via en mäklare så skulle det enligt honom ha varit OK med priserna, helt otroligt!

Dubbelmoralen bland (S) politiker fortsätter att förvåna mig, har de ingen moral utan ser sig själva som gudar som står över allt de tvingar på folket?

Tidningar; SvD, DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet

Bloggar; Tokmoderaten

tisdag 3 mars 2009

Konstfack tycker inte de gjorde fel!

Konstfack presenterar idag en utredning av två händelser i höstas, i det ena fallet misshandlade en elev vårdpersonal och i det andra fallet förstörde en annan elev en tunnelbanevagn. Enligt DN så är deras slutsats när det gäller förstörelsen av tunnelbanevagnen; Konstfack har inte begått något fel, varken etiskt eller juridiskt.

Helt otroligt!! Och vad är Konstfacks motivering till denna häpnadsväckande slutsats, de hade ingen aning vad eleven hade valt att göra som examensarbete. I vilken värld lever Konstfack? När jag gick i högskolan, vilket var 15 år sedan, fick man presentera sitt förslag till examensarbete och få det godkänt innan man kunde börja. Detta verkar vara något som Konstfack just nu har förstått kan vara en bra idé.

Med tanke på att elever på konstfack tycker det är OK att bryta mot lagen om man skapar konst så borde Konstfack också införa en kurs i ”sunt bondförnuft” som alla elever måste gå innan de får göra något annat. Och får de inte godkänt på den skall de inte fåfortsätta.

Vilka andra brister finns i denna lekstuga? Jag funderar på om de inte borde stoppa all undervisning och verksamhet till dess att en grundlig genomlysning av alla deras ”regler” har gjorts, eller rättare sagt identifierat alla andra regler de borde ha.

Jag sitter i kulturnämnden i Stockholms Läns landsting och vi delar årligen ut 350 miljoner kr till kulturen. En sak är säker, jag kommer att rösta mot alla förslag som stödjer Konstfack tills elever och lärare helt byter inställning till vad som är rätt och fel.

Se även SvD.

söndag 1 mars 2009

(s) kanske byter ut Mona Sahlin!

De senaste veckorna har det trillat in en massa glädjande siffror när det gäller väljarnas förtroende för Alliansen och Fredrik. SvD, SvD, DN, DN, DN, NEWSMILL, NEWSMILL, Expressen. Aftonbladet.

En stor del av vår framgång beror helt klart på att vi gör ett bra jobb, men en inte försumbar del beror säkert på att (s) agerar helt vansinnigt. Vi kan inte förlita oss på att (s) skall fortsätt att totalt sakna strategi och göra helt vansinniga utspel. Eftersom (s) förlorar väljare varje gång Mona öppnar munnen så finns det en risk att (s) ledningen inser detta och byter ut henne mot någon som kan ta en fajt mot Alliansen och kanske till och med kan ena (s), (v) och (mp).

Eftersom vi inte kan lita på att Mona skall fortsätta att leda (s) till 2010, och på så sätt i stort sett garantera en valvinst, så måste vi alla som stödjer Alliansen fortsätta och kämpa.

För alla Alliansvänner som inte är politiker gäller det att i era samtal med grannar och kollegor påtala fördelarna med Alliansen. För oss politiker så gäller det att fortsätta att sprida vårt budskap till media och väljare samt att vi fortsätter att genomföra så mycket bra Allianspolitik som möjligt.

Fortsätter vi att kämpa kommer vi att vinna valen 2009 och 2010 även om (s) byter ut Mona till någon som kan erbjuda större fajt.

onsdag 25 februari 2009

Äntligen är kårobligatoriet dött!

Jag hoppas verkligen att den nyhet från SR och STV ABC om att kårobligatoriet skall avvecklas stämmer. Det är en stor skam att detta intrång i föreningsfriheten inte har avskaffats tidigare.

Jag har inget emot att det finns kårer, eller nationer, men att tvinga studenter att vara med i dem för att de skall ha möjlighet att gå på högskolan är helt vedervärdigt. Den typen av fasoner kanske kommunister i Kuba, Kina, eller Nordkorea kan tänka sig, men att vi i Sverige 2009 inte har avskaffat detta förrän nu är tråkigt, för att uttrycka det milt.

Jag är så glad att jag nog tar och bjuder på fika på jobbet idag. Att en styggelse som denna går i graven måste bara firas.

Andra artiklar; DN

söndag 22 februari 2009

Sverige – de kriminellas drömland?

Vad har hänt med Sverige? Först misshandlar en konstnär sjukvårdspersonal, sedan förstör en annan konstnär en tunnelbanevagn, och båda tycker det är ok eftersom det är ett konstverk. Nu låter Luleå kommun en anställd behålla den miljon som hon stal från kommunen, helt otroligt!

Jag säger det igen, vad har hänt med Sverige? Vi har regler och lagar men det verkar som om fler och fler bara ignorerar detta och gör vad de vill, andra ignorerar pågående och genomförda brott och låter de kriminella göra vad de vill.

Vad skall vi göra? Det räcker ju inte med att skaffa fram fler poliser. Jag funderar mer och mer på om inte (kd) förslaget om en lag som tvingar folk att ingripa för att förhindra ett brott är vägen att gå. Jag vill det egentligen inte för jag anser att vi skall ha tillräcklig hög moral för att alltid ha allas bästa för ögonen. Vad säger ni?

SvD, Expressen, Aftonbladet

lördag 21 februari 2009

(v) behöver hjärngymnastik!

Jag säger bara oj, oj, oj. Peter Pedersen (v), som är lärare till yrket, ställde en fråga vid en utfrågning, se här, som tydligt visar att han skulle behöva lite repetition av grundläggande fysik i kombination med kontinuerlig hjärngymnastik. För det senare så kan jag rekommendera Sudoku.

Vad käre Peter missar i sitt resonemang är att för att driva bilen framåt, vilket skapar luftmotståndet, så krävs det energi. Om man sätter en ”snurra på bilen” så får man större luftmotstånd vilket kräver mer energi, dvs högre bränsle förbrukning. Och på grund av energiförluster så kommer alltid den energi som produceras av ”snurran” att vara mindre än den extra energi som det krävs för att driva bilen framåt. Så om vi sätter ”snurror på bilen” så kommer de att kräva mer bränsle, inte mindre.

Tur att Peder inte jobbar på SAAB eller Volvo, för i så fall hade de gått i konkurs samma ögonblick som företagen startades. Att han sitter i trafikutskottet är illa nog.

Georgiens Eurovision bidrag uppmuntrar till mord på Putin, eller?

Georgiens bidrag till Eurovision Song Contest i år har verkligen gått in på den politiska arenan. Deras bidrag heter ”We Don't Wanna Put In”. Att hela Georgien sjunger ”Putin” istället för ”Put In” och att sången fortsätter med ”I’m a-try to shoot in” där alla sjunger ”shoot him” resulterar nog inte i att relationerna mellan Georgien och Ryssland blir bättre.

Min gissning är att Eurovision kommer att kräva att texten ändras. Om Sverige inte fick sjunga ”4 bugg och en Coca-Cola” så skulle det vara helt otroligt om detta blir godkänt.

I dessa tider då ”konstnärer” misshandlar sjukvårdspersonal och förstör tunnelbanevagnar verkar allt vara tillåtet.

Visst är sången ”rolig” och de har ju inte begått ett brott som de sedan kallar konst men att ha det som bidrag till Eurovision Song Contest är ju bara att be om problem.

Det var helt fel av Ryssland att invadera Georgien förra året, men bara för att ena parten i en konflikt inte kan uppföra sig så innebär det inte att man sänka sig till dennes nivå.

Andra artiklar; Expressen

söndag 8 februari 2009

Hyresgäster kan få betala för (s) misslyckande

Hyresgäster i det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg riskerar att få betala 50 000 kr per lägenhet för (s) misslyckande.

Socialdemokraterna har spekulerat i lokalfastigheter genom bostadsbolaget Förvaltaren, det har t.ex. varit gallerior och större köpcentrum. Nu kommer notan, Förvaltaren kan tvingas skjuta till en halv miljard kr, det motsvarar ca 50 000 per hyresgäst.

Vi moderater har i över 10 års tid verkat för att Förvaltaren inte skall spekulera i kommersiella lokaler utan fokusera på att bli en bra hyresvärd för de boende.

Man skall inte vara inblandad i sådant som man inte klarar av, (s) har tydligt visat att de inte klarar av att spekulera i kommersiella fastigheter, hoppas de förstår det själva och slutar med dessa galenskaper.

fredag 6 februari 2009

Nu är jag på G!

Hej alla bloggare och bloggläsare, nu har jag äntligen kommit igång med min blogg. Bloggen kommer att fokusera på politik och då framför allt det som är relaterat till mina uppdrag i Sundbybergs kommun och Stockholms Läns Landsting.

Välkomna!