Moderaten Morgan: april 2012

onsdag 25 april 2012

Pressmeddelande: Tryggheten lägst i Sundbybergs skolor

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut idag med anledningen av rapporten från SKL.

25 april 2012

SKL i stor undersökning för 2012:
Tryggheten lägst i Sundbybergs skolor

Ny omfattande rapport visar att var femte elev i Sundbyberg upplever otrygghet i skolan. Sundbybergs skolor har lägst trygghet i Stockholms län och tredje lägst i landet. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, menar att otryggheten bygger på en misslyckad Socialdemokratisk skolpolitik.
  • Siffrorna är djupt oroande. Att var femte elev som går till skolan känner sig hotad och mobbad är oacceptabelt. Det senaste året har Socialdemokraterna varslat 50 lärare, skurit ner på specialpedagoger och minskat lärartätheten. En sådan nedskärningspolitik skapar en ökad oro i våra skolor, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Det finns ett utanförskap där mer än hälften av våra elever inte känner någon skollust. Vi ser att kunskapsnivåerna sjunker, främst i matematik. Särskilt stöd ska nu dras in för kanske så mycket som nio av tio elever.  Socialdemokraterna står helt utan handlingsplan och blundar för problemen. Det är inte rätt tid att som styrande parti stoppa huvudet i sanden, nu gäller det att visa handlingskraft och ledarskap, fortsätter Lindqvist (M).
  • Vi från Moderaterna föreslår istället större anslag till skolorna för att sätta stopp för nedskärningarna. Mindre oro bland lärare och skolpersonal skapar en ökad trygghet. Ska vi öka kunskapsnivåerna så måste vi ha fler klassrumsbehöriga lärare. Vi föreslår även en kommunövergripande handlingsplan emot mobbning. Det handlar om viktiga kunskaps- och trygghetssatsningar som vi måste genomföra. Det är så vi tar ansvar för skolan, avslutar Morgan Lindqvist (M).
Fakta från rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2012:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen jämförelser av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå.

Sundbyberg:
Var femte elev i Åk 8 upplever otrygghet. Andelen är lägst i länet och tredje lägst i landet.
Mindre än hälften av eleverna (35%) i Åk 8 känner en skollust. Andelen är tredje lägst i länet.
Nästan var tredje elev (30,7%) i Åk 9 får ej godkänt betyg i matematik. Andelen är lägst i länet.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10

fredag 6 april 2012

Pressmeddelande: Svagaste barnen nekas stöd

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut i onsdags med anledningen av de nya besparningarna i skolorna i Sundbyberg.

4 april 2012

Nya nedskärningar:
Svagaste barnen nekas stöd
Nio av tio utsatta barn riskerar att förlora sitt särskilda stöd i skolan. Det står klart efter att kraftiga nedskärningar görs i skolornas stöd till elever med särskilda behov. Beslutet riskerar att leda till färre elevassistenter, pedagoger och personal på skolorna i Sundbyberg. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden är orolig för att många barn som är i behov av särskilt stöd kan komma att nekas hjälp.
  • Barn som är funktionsnedsatta eller av andra skäl är beroende av hjälp måste få det. Beslutet innebär att nio av tio barn riskerar att nekas särskilt stöd i framtiden. Det är inte värdigt Sundbyberg. En politik som tar ansvar måste skydda välfärden. Den nedskärningspolitik som Socialdemokraterna bedriver leder enbart till oro och sämre förutsättningar för framtiden, säger Morgan Lindqvist gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Socialdemokraterna tar inte ansvar för de mest utsatta barnen. Varje elev med behov av extra stöd måste prövas individuellt och hjälp ska tilldelas så snabbt som möjligt. Alla barn har rätt till en bra skolgång, fortsätter Lindqvist (M).
  • Nedmonteringen av Sundbybergs skolor fortsätter. De senaste åren har två skolor lagts ner, 50 lärare har varslats och nu riktas udden mot de svagaste barnen. Istället för att ständigt skära ner på välfärden vill vi satsa på skolan. Därför har vi i vår budget anslagit mer resurser till elever i behov av särskilt stöd, avslutar Morgan Lindqvist, gruppledare (M).
Fakta:
Tilläggsbelopp är ett anslag till elever med stort behov av särskilt stöd i skolan.
Enligt grundskole- och gymnasienämndens beslut den 27 mars 2012 ska en tröskel införas på 100 tkr per termin för tilläggsbelopp.
Av dagens fördelning av tilläggsbelopp ligger 82 av 93 ansökningar (ca 90%) under den nya tröskeln om 100 tkr per termin, med de nya reglerna hade dessa elever nekats stöd.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,