Moderaten Morgan: 2014

söndag 26 oktober 2014

Vad är det för clowner vi har i regeringen?

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/Oppna-sammantraden-med-regeringen/Oppet-sammantrade-med-regeringen/?did=H2C220141022os1
Inte för att jag som Moderat delar regeringens åsikter men jag hade i alla fall hoppats på att de skulle kunna sköta styret av Sverige med en liten gnutta professionalism. Efter att ha sett hela EU-nämnden sammanträde den 22 oktober så kan jag bara säga att jag är förfärad och allvarligt bekymrad. Hela mötet kan ses på riksdagens hemsida och ett kortare klipp på Youtube.

Vad handlar det hela då om? Inför EU-topmöten så skall regeringen få godkänt av EU-nämnden för den linje som den skall driva i förhandlingarna. Till detta möte, som TV-sänds och ligger öppet på nätet, kommer statsminister Stefan Löfven och ber om att ha som mål 50-40-30 (olika miljömål). Han ber dock också om tillåtelse om att kunna förhandla ner detta mål till 40-27-30.

Detta är ett helt nytt sätt att hantera förhandlingar och mandat från EU-nämnden och till en början så uppstår stor förvirring av vilken mandat regeringen faktiskt vill ha. Till slut begär Jonas Sjöstedt (V) ajournering i fem minuter för att ge statsministern en liten kurs i hur man agerar och därefter släpper statsministern kravet på ett golv och önskar bara 50-40-30 som mål.

Om man nu bortser från att Stefan inte vet hur det har gjorts tidigare och att han struntat i att ta reda på hur det brukar skötas så är jag dock ändå allvarligt förbryllad över hur han egentligen tänkte. Detta möte i EU-nämnden är ju öppet för alla, det ligger på nätet för alla att titta på. Hur tänkte statsministern då han förutom att presentera målet som Sverige har (helt OK) också presenterade vilket vårt lägsta bud är? Är det någon i hela världen som går in i en förhandling och informerar om både vad man vill ha och vad man kan acceptera? Är det någon som tror att förhandlingen då leder till något annat än lägstanivån om man gör på detta vis? Det har sagts om Stefan Löfven att han skall vara bra på att förhandla men efter att ha sett EU-nämndens sammanträde och hans agerande så kan jag helt klart säga att jag har noll förtroende för honom även på detta område nu.

Hela klippet från EU-nämnden är 1 timme och 39 minuter så det tar ett tag att titta på men jag rekommenderar det starkt, det säger så mycket om vilken person vi har som statsminister just nu. Om du inte har tid med det så titta i alla fall på klippet på Youtube, det är bara 4 minuter långt.

Jag vill ha nyval NU, så här kan vi inte låta Sverige styras!

onsdag 3 september 2014

Skolan behöver pengar varje år, inte bara valår!

Socialdemokraterna säger hela tiden att de satsar på skolan, tyvärr så är det en sanning med stor modifikation. Skolpengen, hur mycket kommunen satsar på en elev totalt, har minskat under denna mandatperiod. Som ni kan se i figuren nedan har den minskat år för år för att öka lite under valåret 2014. Det skrämmande är att den 2014 är lägre än vad den var 2011. Hur kan socialdemokraterna kalla detta att satsa på skolan? Siffrorna är hämtade från Grundskole- och gymnasienämndens budget.

Förvaltningen har gjort sitt bästa för att minska effekten av detta för skolorna och har lyckats minska hyreskostnaden per elev. Detta har gjorts genom att stoppa in fler elever i skolorna i samma lokaler samt att de lyckats sänka lokalhyreskostnaderna. Fler elever i klasserna tycker vi är fel väg att gå, vi vill istället ha mindre klasser.

Socialdemokraterna upptäckte nu på våren att många föräldrar var besvikna på utvecklingen i skolorna och för att ha något att komma med nu i valet så skrapade man ihop pengar som de pytsade ut till skolorna. Vi tycker det är bra att skolorna får mer resurser, vi tycker dock att de skall få det varje år och inte bara valår.

En röst på Moderaterna är en röst på att skolorna skall få mer resurser varje år.

måndag 3 februari 2014

Mer kunskap i skolan


Det borde vara självklart att varje elev blir sedd under sin skolgång, att varje elev får rätt stöd och undervisning. Men i dag halkar svenska elever efter – många har svårt att hänga med i matematiken och läs- förståelsen har sjunkit. Det här måste vi vända. Nya Moderaterna i Sundbyberg vill bland annat se följande fyra åtgärder för att kunskaperna ska öka.

Varje elev ska få rätt stöd i tid
Tidiga insatser är avgörande. Redan i lågstadiet måste barnen som riskerar att halka efter uppmärksammas. Vi vill att fokus skall ligga på att elever ska kunna få särskilt stöd och anpassad extraundervisning av speciallärare i lågstadiet.

Varje elev ska få mer tid med sin lärare
Jämfört med andra länder har svenska elever färre skoltimmar per dag och måste lära sig samma saker som andra barn, men på kortare tid. Det går inte ihop. Därför vill vi bland annat utöka undervisningstiden i matematik- och svenskundervisning.

Varje elev ska ha en skicklig lärare
Vi vill stärka lärarnas status. Då måste lönerna öka. Vi föreslår fler karriärtjänster för lärare och dessutom – lärare måste hinna vara lärare. Vi vill minska på pappersbördan och dokumentationen.

Varje elev skall få de resurser den behöver
I Sundbyberg har socialdemokraterna inte satsat på skolan, hur skall skolan fungera om vi inte har tillräckligt många bra lärare? Vi Moderater i Sundbyberg kommer att ge mer pengar till skolan så att vi får fler och bättre betalda lärare.

lördag 1 februari 2014

Nya Stockholmskartan


Moderaterna i Stockholm har precis släppt en hemsida som identifierar allt som Alliansen i Stockholm har gjort den senaste mandatperioden, http://nyastockholmskartan.se. Det är en imponerande samling med aktiviteter.

Jag hoppas att vi Moderater i Sundbyberg om fyra år kan släppa sidan http://nyasundbybergskartan.se och på den lista alla förbättringar som vi har gjort för Sundbybergarna. Först måste vi dock vinna valet så det bli till att kampanja som bara den för att göra detta möjligt.


Vill du hjälpa till att måla Sundbyberg blått så hör av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-727822