Moderaten Morgan: Gör Wanja fler självmål idag?

söndag 5 april 2009

Gör Wanja fler självmål idag?

Efter det att LO informerade om att de kommer ha ett extra informationsmöte idag så tar spekulationerna fart igen. Kommer Wanja Lundby-Wedin att avgå? Frågan är också om hon bara kommer att avgå från AMFs styrelse eller också från socialdemokraternas VU och som LOs ordförande?

Om socialdemokraterna och LO har förnuft så avgår Wanja från alla uppdrag, att sitta kvar på några kommer bara att leda till att diskussionerna fortsätter och att det socialdemokratiska partiets siffror sjunker ännu mer. Eftersom jag är moderat skall jag inte klaga allt för mycket, det är dock alltid roligare att vinna på egen hand än att motståndaren gör självmål efter självmål efter självmål.

Något som jag undrar över är hur Mona Sahlin igår kunde gå ut och kräva Wanjas avgång från AMF styrelse. Är det socialdemokraterna som bestämmer vem LO utser till de olika styrelseuppdragen? Att Mona på frågan om Wanja skulle vara kvar som LOs ordförande svarade ”Det är inte min sak att varken tillsätta eller avsätta ordföranden i LO” gör inte saken klarare. Antingen har hon en åsikt om hur LO skall hantera sina interna angelägenheter eller inte.

Även om Mona har bytt åsikt och nu tycker att Wanja skall avgå så skulle det varit mycket bättre för socialdemokraternas om Wanja själv hade meddelat att hon skall avgå. Men som sagt man skall inte klaga på gåvor från motståndaren.

Artiklar; SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar