Moderaten Morgan: oktober 2016

måndag 31 oktober 2016

Satsningar på skolan under 20161 januari 2016 så tog vi Moderater tillsammans med de andra partierna i grönblå majoriteten i Sundbyberg över styret i Grundskole- och gymnasienämnden. Vi fem partier har en gemensam syn på att det behövs satsas rejält på skolan i Sundbyberg.

Ett av de första besluten vi fattade var att sätta ett tydligt mål: Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Alla beslut vi tar har detta mål som utgångspunkt.

Ett sådant mål är svårt att mäta. Ett sätt som jag tycker är bra är att alla föräldrar oavsett om de bor i Haparanda, Ystad, eller Kalmar ska, inför sitt barns skolstart, fundera på att flytta till Sundbyberg för att deras barn ska få gå i Sveriges bästa skola.

En del av de saker som vi gjort är:

 • Höjt skolpengen för 2016 mer än den höjts totalt de senaste fyra åren. 
  • Pengar är inte allt, men skolorna behöver mer resurser för att ge våra elever den utbildning de förtjänar 
 • Höjt lärarlönerna 2016 med i snitt 5 procent
  • Vi behöver höja lönerna för att behålla alla bra lärare vi har samtidigt som vi behöver locka hit fler bra lärare. 
 • Höjt ersättningen till elevhälsan med över 10 procent
  • Eleverna behöver inte bara bra lärare och rektorer utan de behöver också känna sig trygga i skolan så att de kan fokusera på kunskapsinhämtningen
 • Infört ett resestipendium till årets lärare.
  • Priset ska användas till en resa för att läraren kan studera och lära sig vad andra skolor/lärare i övriga världen gör för nya bra saker. Priset går till den/de lärare som utvecklat sitt arbetssätt på ett sätt som lett till förbättrade resultat för eleverna.
 • Infört årlig rapportering till nämnden från alla rektorer på vilka nya arbetssätt de påbörjat i skolorna det senaste året.
  • Genom att redovisa nya arbetssätt sprider vi dem enklare till andra skolor samt inte minst till politiker, föräldrar och allmänhet.
 • Förbättrat uppföljningen av varför lärare slutar.
  • Detta ger oss ett bättre underlag för att minsta personalomsättningen
 • Tagit bort tröskeln för tilläggsbelopp.
  • Tidigare fick eleverna/skolan inget extra från staden om behovet var lägre än 200 000 kr per år.
 • Slagit ihop S:t Martins gymnasium med Löfströms gymnasium.
  • Det leder till att eleverna på Löfströms får en kortare väg till arbete och att ekonomin för S:t Martin blir bättre.
 • Beslutat om att under 2017 påbörja ett systematiskt införande av IT i skolan i alla Sundbybergs skolor med start i åk 1.
  • IT i skolan är ett område där Sundbyberg ligger efter, kul att vi nu satsar även här. 
 • För 2017 inför vi lovskolor i alla skolor för att hjälpa de som hamnat efter och låta de nyanlända studera mer svenska.
  • Vi har en alldeles för stor andel elever som inte får betyg i ett eller flera ämnen. Andelen elever som inte får betyg i Svenska som andraspråk är ännu större. Lovskola kommer att hjälpa eleverna att lära sig mer och komma ikapp.
 • Beslutat att 2017 införa  två-lärarsystem.
  • Att ha två pedagoger i klassrummet är något som visat sig ge mycket goda resultat. Till en början blir det i vissa klasser för att utvidgas efterhand. 
Vi kommer att fortsätta våra satsningar på skolan i Sundbyberg. Har du några förslag så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se, 0706-72 78 22 eller på Facebook.