Moderaten Morgan: 2012

onsdag 6 juni 2012

En god bit mat

Igår träffades Folkpartister och Moderater i Grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg för att äta och diskutera hur vi kan bli ännu bättre. Grundskolan i Sundbyberg har ett antal stora utmaningar som Socialdemokraterna och de andra styrande partierna tyvärr inte tar på allvar. De fortsätter istället sin nedskärningspolitik. Vad tycker du är viktigast att vi snarast ändrar på? Kommentera gärna här eller skicka e-post till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se

Ha en trevlig nationaldag!

tisdag 22 maj 2012

Varför vänta 7 månader?


Idag hade vi möte i grundskole- och gymnasienämnden och ett av ärendena handlade om lärarnas behörighet i Sundbybergs kommunala skolor. Rapporten visade att i vissa ämnen och skolor var läget helt ok medan det på andra områden var mycket stora utmaningar. Som exempel kan nämnas att ingen av lärarna i grundsärskolan var behörig i de ämnen de undervisade i och inte heller någon av lärarna i kemi, biologi, eller fysik i åk 7-9 var behörig för dessa områden. Denna situation är inte acceptabel och måste fixas så snart som möjligt.

Moderaterna och Folkpartiet föreslog att det skulle tas fram en plan för hur vi skulle kunna komma till rätta med denna utmaning och att planen skulle vara klar i augusti. Det är tre månader till dess men det är ju semestertider så att ta fram den snabbare hade nog varit en utmaning. Vad som var lite förvånande var att socialdemokraterna drev igenom att vi skulle vänta hela sju månader, tills december, tills planen skulle vara klar. Hur tänkte de nu? Varför vänta så länge? Vill de inte att våra flickor och pojkar i skolorna i Sundbyberg skall behöriga lärare?

Jag är besviken på att socialdemokraterna i Sundbyberg inte verkar ta de utmaningar som finns i Sundbybergs kommunala skolor på allvar. Vad som krävs är en politisk styrning som sätter eleverna och deras utbildning främst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 25 april 2012

Pressmeddelande: Tryggheten lägst i Sundbybergs skolor

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut idag med anledningen av rapporten från SKL.

25 april 2012

SKL i stor undersökning för 2012:
Tryggheten lägst i Sundbybergs skolor

Ny omfattande rapport visar att var femte elev i Sundbyberg upplever otrygghet i skolan. Sundbybergs skolor har lägst trygghet i Stockholms län och tredje lägst i landet. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, menar att otryggheten bygger på en misslyckad Socialdemokratisk skolpolitik.
  • Siffrorna är djupt oroande. Att var femte elev som går till skolan känner sig hotad och mobbad är oacceptabelt. Det senaste året har Socialdemokraterna varslat 50 lärare, skurit ner på specialpedagoger och minskat lärartätheten. En sådan nedskärningspolitik skapar en ökad oro i våra skolor, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Det finns ett utanförskap där mer än hälften av våra elever inte känner någon skollust. Vi ser att kunskapsnivåerna sjunker, främst i matematik. Särskilt stöd ska nu dras in för kanske så mycket som nio av tio elever.  Socialdemokraterna står helt utan handlingsplan och blundar för problemen. Det är inte rätt tid att som styrande parti stoppa huvudet i sanden, nu gäller det att visa handlingskraft och ledarskap, fortsätter Lindqvist (M).
  • Vi från Moderaterna föreslår istället större anslag till skolorna för att sätta stopp för nedskärningarna. Mindre oro bland lärare och skolpersonal skapar en ökad trygghet. Ska vi öka kunskapsnivåerna så måste vi ha fler klassrumsbehöriga lärare. Vi föreslår även en kommunövergripande handlingsplan emot mobbning. Det handlar om viktiga kunskaps- och trygghetssatsningar som vi måste genomföra. Det är så vi tar ansvar för skolan, avslutar Morgan Lindqvist (M).
Fakta från rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2012:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen jämförelser av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå.

Sundbyberg:
Var femte elev i Åk 8 upplever otrygghet. Andelen är lägst i länet och tredje lägst i landet.
Mindre än hälften av eleverna (35%) i Åk 8 känner en skollust. Andelen är tredje lägst i länet.
Nästan var tredje elev (30,7%) i Åk 9 får ej godkänt betyg i matematik. Andelen är lägst i länet.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10

fredag 6 april 2012

Pressmeddelande: Svagaste barnen nekas stöd

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut i onsdags med anledningen av de nya besparningarna i skolorna i Sundbyberg.

4 april 2012

Nya nedskärningar:
Svagaste barnen nekas stöd
Nio av tio utsatta barn riskerar att förlora sitt särskilda stöd i skolan. Det står klart efter att kraftiga nedskärningar görs i skolornas stöd till elever med särskilda behov. Beslutet riskerar att leda till färre elevassistenter, pedagoger och personal på skolorna i Sundbyberg. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden är orolig för att många barn som är i behov av särskilt stöd kan komma att nekas hjälp.
  • Barn som är funktionsnedsatta eller av andra skäl är beroende av hjälp måste få det. Beslutet innebär att nio av tio barn riskerar att nekas särskilt stöd i framtiden. Det är inte värdigt Sundbyberg. En politik som tar ansvar måste skydda välfärden. Den nedskärningspolitik som Socialdemokraterna bedriver leder enbart till oro och sämre förutsättningar för framtiden, säger Morgan Lindqvist gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Socialdemokraterna tar inte ansvar för de mest utsatta barnen. Varje elev med behov av extra stöd måste prövas individuellt och hjälp ska tilldelas så snabbt som möjligt. Alla barn har rätt till en bra skolgång, fortsätter Lindqvist (M).
  • Nedmonteringen av Sundbybergs skolor fortsätter. De senaste åren har två skolor lagts ner, 50 lärare har varslats och nu riktas udden mot de svagaste barnen. Istället för att ständigt skära ner på välfärden vill vi satsa på skolan. Därför har vi i vår budget anslagit mer resurser till elever i behov av särskilt stöd, avslutar Morgan Lindqvist, gruppledare (M).
Fakta:
Tilläggsbelopp är ett anslag till elever med stort behov av särskilt stöd i skolan.
Enligt grundskole- och gymnasienämndens beslut den 27 mars 2012 ska en tröskel införas på 100 tkr per termin för tilläggsbelopp.
Av dagens fördelning av tilläggsbelopp ligger 82 av 93 ansökningar (ca 90%) under den nya tröskeln om 100 tkr per termin, med de nya reglerna hade dessa elever nekats stöd.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 28 mars 2012

Pressmeddelande: Rekordstora klasser i Sundbyberg

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut idag med anledning av beslutet ha större klasser.

28 mars 2012


Nya regler för skolorna:
Rekordstora klasser i Sundbyberg

Det senaste året har 50 lärare varslats från Sundbybergs skolor. Nu kommer nästa chockbesked. Skolklasserna ska kraftigt förstoras till 30 elever per klass, även i de lägre årskurserna. Samtidigt har den genomsnittliga klassen i grundskolan i Sverige färre än 24 elever. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, är starkt kritisk mot förslaget.
  • De senaste fem åren har lärartätheten i Sundbyberg sjunkit. 30 elever per klass är därför helt oacceptabelt. Vi måste istället minska klasserna och öka lärartätheten, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Socialdemokraterna verkar vara förblindade av viljan att spara pengar på skolan. Lärare har sparkats, skolor har lagts ner och nu ska skolklasserna kraftigt förstoras. Det finns många andra saker staden kan spara på. Skolan och äldreomsorgen behöver satsningar, inte fler nedskärningar. Med en sådan utveckling kommer tryggheten, skolmiljön och resultaten att sjunka, fortsätter Lindqvist (M).
  • Vi föreslår istället ett maxtak på 25 elever per klass. Målet bör vara att alla klasser, och framförallt förskoleklasserna, är mindre än så. Forskning visar att mindre klasser också ger bättre resultat, speciellt i lägre årskurser, avslutar Morgan Lindqvist (M).
*Källa: SKL, undersökning våren 2010


Skolor som drabbas:
Ursvikskolan, Lilla Alby skola, Örskolan samt Duvboskolan.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Länkar: SvD

torsdag 22 mars 2012

Pressmeddelande: Skolkaoset måste få ett slut

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut tidigare i veckan med anledning av skolakaoset i Sundbyberg.


20 mars 2012

Förvaltningschef avgår:
Skolkaoset måste få ett slut

Idag kom beskedet att skolornas förvaltningschef lämnar sin anställning.  Detta blir nu den tredje förvaltningschefen i rad att lämna anställningen på 15 månader. 

- Jag är orolig för skolan i Sundbyberg. I nedskärningarnas spår lämnar nu den tredje förvaltningschefen på kort tid. Nu är det tänkt att ännu en tillförordnad chef ska ta vid, som därefter ska ersättas igen. Skolkaoset måste få ett slut, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.

- Den senaste tidens nedskärningar och oroligheter kring ledarskapet riskerar att knäcka skolorna i Sundbyberg. Det är lätt få känslan att de styrande Socialdemokraterna har tappat greppet. Det är tydligt att kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) och grundskolenämndens ordförande Marika Lindgren Åsbrink (S) har misslyckats med såväl skolornas ledarskap, finansiering och resultat, forsätter Lindqvist.  

- Skolorna i Sundbyberg behöver lugn och ro och ett tryggt ledarskap. Vi vill därför satsa på skolan, istället för att skära ner på den. Detta skapar trygghet i skolans organisation och lägger grund för ett stabilt ledarskap. Ett första steg är att höja skolpengen så att den inte, som idag, är lägre än i våra grannkommuner. I nästa steg så måste skolorna i Sundbyberg få ett positivt ledarskap som återuppbygger skolornas förtroende, avslutar Morgan Lindqvist.


För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag 3 februari 2012

Debatt om skolan i Sundbyberg

Nu blir det äntligen av, alla partier i Sundbyberg skall ha en debatt om läget i skolan och hur det kommer sig att (S) och de övriga styrande sänker bland annat skolpengen. Debatten kommer att ske den 15e februari kl 18.30-20.00 i aulan i Utbildningscentrum i Hallonbergen. Debatten är öppen för alla och du är välkommen dit. Debatten kommer även att sändas på webben och länken kommer att hittas på kommunens hemsida.

Före och delvis under debatten kommer vi Moderater att vara tillgängliga för frågor och samtal.

En kort historik

tisdag 17 januari 2012

Juholt behöver en längre semester!

Ja, nu har Håkan Juholt (S) varit och haft en säkert välbehövlig semester. Jag och många med mig hade säkert trott att han under den tiden skulle reflektera över den tid som har gått och kommit fram till att det är ordning och redan som behövs och att det måste vara slut på allt ”hitte på”.

Tyvärr höll detta inte ens första dagen. På Folk och Försvars konferens i Sälen idag så sa Juholt att Alliansen ”drev igenom” försvarspolitiken med hjälp av Sverigedemokraterna. Vad Juholt glömde bort när han hittade på detta var bara att dessa beslut fattades under 2009 och 2010, innan valet, och då satt inte Sverigedemokraterna i riksdagen. Hallå?? Dessutom så tycker (Sd) som Juholt i denna fråga och hade röstat mot Alliansen om de hade suttit i riksdagen. Hallå?? Vad kan man säga? Juholt måste ha ett enormt behov av att hitta på saker som han tycker låter bra utan ha en aning om det är sant eller inte.

Kan det då bli värre? Jo det kan det. När journalisterna började fråga om dessa felaktigheter hade han följande att säga om sitt eget tal och varför Alliansen inte kommenterade det ”Men min nya analys ligger på en för hög nivå helt enkelt”. I en annan intervju så beskriver han det med orden ”Ett liknande tal har aldrig hållits på Folk och Försvar.” I det sista kan han kanske ha rätt, det kanske inte tidigare har hållits ett tal med så många osanningar i som det som Juholt höll :-)

Kan det bli ännu värre. Jo det kan det tyvärr. På en fråga från Expressen om det är OK att inte tala sanning säger Juholt ”Jag ser gärna drastiska ordval som en förhandlingsinvit”.

Idag rapporterade även Aftonbladet att (S) sjunker ytterligare 2,1 procentenheter till 23,6 procent. Undrar om Juholt tror att innehållet i dagen tal kommer att öka förtroendet för honom och andelen som kan tänka sig att rösta på (S).

Bloggar: Tokmoderaten, Mina Moderata Karameller, Sten TolgforsTidningar: Svd, DN

Läs även andra bloggares åsikter om , ,