Moderaten Morgan: februari 2014

måndag 3 februari 2014

Mer kunskap i skolan


Det borde vara självklart att varje elev blir sedd under sin skolgång, att varje elev får rätt stöd och undervisning. Men i dag halkar svenska elever efter – många har svårt att hänga med i matematiken och läs- förståelsen har sjunkit. Det här måste vi vända. Nya Moderaterna i Sundbyberg vill bland annat se följande fyra åtgärder för att kunskaperna ska öka.

Varje elev ska få rätt stöd i tid
Tidiga insatser är avgörande. Redan i lågstadiet måste barnen som riskerar att halka efter uppmärksammas. Vi vill att fokus skall ligga på att elever ska kunna få särskilt stöd och anpassad extraundervisning av speciallärare i lågstadiet.

Varje elev ska få mer tid med sin lärare
Jämfört med andra länder har svenska elever färre skoltimmar per dag och måste lära sig samma saker som andra barn, men på kortare tid. Det går inte ihop. Därför vill vi bland annat utöka undervisningstiden i matematik- och svenskundervisning.

Varje elev ska ha en skicklig lärare
Vi vill stärka lärarnas status. Då måste lönerna öka. Vi föreslår fler karriärtjänster för lärare och dessutom – lärare måste hinna vara lärare. Vi vill minska på pappersbördan och dokumentationen.

Varje elev skall få de resurser den behöver
I Sundbyberg har socialdemokraterna inte satsat på skolan, hur skall skolan fungera om vi inte har tillräckligt många bra lärare? Vi Moderater i Sundbyberg kommer att ge mer pengar till skolan så att vi får fler och bättre betalda lärare.

lördag 1 februari 2014

Nya Stockholmskartan


Moderaterna i Stockholm har precis släppt en hemsida som identifierar allt som Alliansen i Stockholm har gjort den senaste mandatperioden, http://nyastockholmskartan.se. Det är en imponerande samling med aktiviteter.

Jag hoppas att vi Moderater i Sundbyberg om fyra år kan släppa sidan http://nyasundbybergskartan.se och på den lista alla förbättringar som vi har gjort för Sundbybergarna. Först måste vi dock vinna valet så det bli till att kampanja som bara den för att göra detta möjligt.


Vill du hjälpa till att måla Sundbyberg blått så hör av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-727822