Moderaten Morgan: Landstinget

Landstinget

Bra sjukvård och trafik måste vara vårt främsta fokus

Sjukvård

Vårdval Stockholm som vi i Alliansen har infört från och med 1 januari 2008 har lett till en ökad patientmakt, ökad kvalitet, samt ett ökat utbud inom primärvården. Detta har speciellt märkts i områden som felaktigt har pekats ut som förlorare på Vårdval Stockholm som t.ex. Nynäshamn, Botkyrka, och Rinkeby-Kista.

Kollektivtrafik
Att ha en bra kollektivtrafik som vi kan lita på att den kommer fram i tid är mycket viktigt för en storstadsregion som Stockholmsregionen. Sedan vi tog över makten 2006 har tillförlitligheten i kollektivtrafiken ökat väsentligt, dock finns det fortfarande utmaningar kvar som måste lösas innan vi får en kollektivtrafik som gör skäl för det vi betalar i fråga om skatter och avgifter.