Moderaten Morgan: mars 2012

onsdag 28 mars 2012

Pressmeddelande: Rekordstora klasser i Sundbyberg

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut idag med anledning av beslutet ha större klasser.

28 mars 2012


Nya regler för skolorna:
Rekordstora klasser i Sundbyberg

Det senaste året har 50 lärare varslats från Sundbybergs skolor. Nu kommer nästa chockbesked. Skolklasserna ska kraftigt förstoras till 30 elever per klass, även i de lägre årskurserna. Samtidigt har den genomsnittliga klassen i grundskolan i Sverige färre än 24 elever. Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, är starkt kritisk mot förslaget.
  • De senaste fem åren har lärartätheten i Sundbyberg sjunkit. 30 elever per klass är därför helt oacceptabelt. Vi måste istället minska klasserna och öka lärartätheten, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.
  • Socialdemokraterna verkar vara förblindade av viljan att spara pengar på skolan. Lärare har sparkats, skolor har lagts ner och nu ska skolklasserna kraftigt förstoras. Det finns många andra saker staden kan spara på. Skolan och äldreomsorgen behöver satsningar, inte fler nedskärningar. Med en sådan utveckling kommer tryggheten, skolmiljön och resultaten att sjunka, fortsätter Lindqvist (M).
  • Vi föreslår istället ett maxtak på 25 elever per klass. Målet bör vara att alla klasser, och framförallt förskoleklasserna, är mindre än så. Forskning visar att mindre klasser också ger bättre resultat, speciellt i lägre årskurser, avslutar Morgan Lindqvist (M).
*Källa: SKL, undersökning våren 2010


Skolor som drabbas:
Ursvikskolan, Lilla Alby skola, Örskolan samt Duvboskolan.

För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Länkar: SvD

torsdag 22 mars 2012

Pressmeddelande: Skolkaoset måste få ett slut

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut tidigare i veckan med anledning av skolakaoset i Sundbyberg.


20 mars 2012

Förvaltningschef avgår:
Skolkaoset måste få ett slut

Idag kom beskedet att skolornas förvaltningschef lämnar sin anställning.  Detta blir nu den tredje förvaltningschefen i rad att lämna anställningen på 15 månader. 

- Jag är orolig för skolan i Sundbyberg. I nedskärningarnas spår lämnar nu den tredje förvaltningschefen på kort tid. Nu är det tänkt att ännu en tillförordnad chef ska ta vid, som därefter ska ersättas igen. Skolkaoset måste få ett slut, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.

- Den senaste tidens nedskärningar och oroligheter kring ledarskapet riskerar att knäcka skolorna i Sundbyberg. Det är lätt få känslan att de styrande Socialdemokraterna har tappat greppet. Det är tydligt att kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) och grundskolenämndens ordförande Marika Lindgren Åsbrink (S) har misslyckats med såväl skolornas ledarskap, finansiering och resultat, forsätter Lindqvist.  

- Skolorna i Sundbyberg behöver lugn och ro och ett tryggt ledarskap. Vi vill därför satsa på skolan, istället för att skära ner på den. Detta skapar trygghet i skolans organisation och lägger grund för ett stabilt ledarskap. Ett första steg är att höja skolpengen så att den inte, som idag, är lägre än i våra grannkommuner. I nästa steg så måste skolorna i Sundbyberg få ett positivt ledarskap som återuppbygger skolornas förtroende, avslutar Morgan Lindqvist.


För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden, tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,