Moderaten Morgan: 2017

måndag 26 juni 2017

Slaget är vunnet; Syskonförtur fick grönt ljus av domstolen
Vi Moderater och de andra partierna i Ett GrönBlått Sundbyberg införde i höstas syskonförtur före närhetsprincipen i valet av skola för förskoleklass. Vi gjorde det för att vi tror att eleverna känner sig tryggare om de har ett syskon på skolan samt att vi vill förenkla livspusslet för föräldrarna.
Vårt förslag blev överklagat av en Sundbybergare som hade uppfattningen att det inte var förenligt med skollagens krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet.  Vi var dock övertygade om att det inte var några problem då det i Sundbyberg är ca. 1500 meter som största avstånd mellan två närliggande skolor.
Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå överklagan och helt gå på vår linje att syskonförtur är lagligt.
Vi är glada att vi lyckades förbättra skolan för eleverna och livspusslet för Sundbybergarna. Vi fortsätter att kämpa för eleverna och föräldrarna i Sundbyberg. Vårt långsiktiga mål är att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor.
Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig på Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se eller 0706- 72 78 22.

söndag 23 april 2017

Endast fem kommuner höjde lärarlönerna mer

Bara fem kommuner i Sverige gav lärarna en högre genomsnittlig löneökning 2016 än vad de fick i Sundbyberg. Lärarnastidning har presenterat statistik från Lärarförbundet om genomsnittliga lärarlöneökningen för lärarna under 2016. Av de 221 kommuner i Sverige som var med i sammanställningen var det bar fem som gav mer än Sundbyberg!
Det är roligt att de stora satsningarna som vi gör på skolan märks och att vi är med i toppen av denna typ av rankningar.
Lärarförbundets medlemmar i Sundbyberg fick 4.3% i löneökning, Att lärarlönelyftet är utöver denna stora löneökning gör att lärarnas löner i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt.

Vi Moderater i Sundbyberg och de andra i ett GrönBlått Sundbyberg har ett mål, ”Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor”, höjda lärarlöner ett av de beslut som vi fattat för att nå målet.

Du kan läsa om de andra satsningarna här.

måndag 3 april 2017

Viktor Rydbergs öppnar högstadium i Sundbyberg HT17

Idag meddelade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor att de kommer att öppna en högstadieskola i centrala Sundbyberg redan nu till hösten. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är bland de friskolor i Sverige som har bäst rykte och är mycket eftertraktade. Idag driver de högstadieskolor i Djursholm och Vasastan. Högstadiet i Sundbyberg kommer att bli deras tredje.

Jag är glad för att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer till Sundbyberg. Det är en bekräftelse på de satsningar som vi gör på skolan i Sundbyberg och ett bra komplement till de kommunala skolor som vi har och planerar att bygga.

Högstadiet kommer att öppna redan nu till hösten och elever som är intresserade att gå där kontaktar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, https://vrskolor.se/, och ställer sig i kö för en plats. Skolan kommer nu till hösten att bara ta in elever för åk 7 för att höstterminen 2018 ha elever i åk 7 och 8. Från höstterminen 2019 kommer skolan att bedriva undervisning i alla tre årskurser i högstadiet.

Internationella Engelska Skolan har redan tidigare meddelat att de kommer att öppna en åk 4-9 skola i Rissne och starta hösten 2018. Läs mer om Internationella Engelska skolan här.

Förutom dessa fristående skolor så planeras det för att bygga om/bygga tre kommunala skolor. Dessa är:
•    Örskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Duvboskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Högstadieskolan i Västra Ursvik, högstadieskola

Vi Nya Moderater i Sundbyberg och de andra partierna i ett GrönBlått Sundbyberg kommer att fortsätta att satsa på skolan.

Vilka satsningar tycker du vi ska prioritera först? Hör gärna av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-72 78 22.

söndag 2 april 2017

Internationella Engelska skolan öppnar åk 4-9 skola i Rissne

Den mycket populära Internationella Engelska skolan kommer att öppna en åk 4-9 skola i Rissne med start höstterminen 2018.

Jag är glad för att Internationella Engelska skolan kommer till Sundbyberg. Det är en bekräftelse på de satsningar som vi gör på skolan i Sundbyberg och ett bra komplement till de kommunala skolor som vi har och planerar att bygga.

https://sundbyberg.engelska.se/join-queue kan man ställa sig i kö till Internationella Engelska skolan i Rissne.

Förutom denna fristående skola så planeras det för att bygga om/bygga tre kommunala skolor. Dessa är:
•    Örskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Duvboskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Högstadieskolan i Västra Ursvik, högstadieskola

Vi i Nya Moderaterna i Sundbyberg och de andra partierna i ett GrönBlått Sundbyberg kommer att fortsätta att satsa på skolan.

Vilka satsningar tycker du vi ska prioritera först? Hör gärna av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-72 78 22.

torsdag 26 januari 2017

Vi tror på syskonförtur i SundbybergI november förra året så införde vi Moderater och de andra GrönBlåa partierna i Sundbyberg syskonförtur i valet av förskoleklass och årskurs 1 (om eleven inte gick i förskoleklass).

Vi gjorde detta för att vi tror att barnen känner sig tryggare i skolan om de har ett storasyskon i närheten. Trygga barn presterar också bättre i skolan. Att det förenklar livspusslet för föräldrarna är en bra bonus då de kan hämta och lämna på en skola istället för flera.

Enligt 1 kap. 4 § skollagen (2010:800) är syftet med utbildningen inom skolväsendet att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I andra stycket stadgas att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I 1 kap.10 § skollagen som berör särskild hänsyn till barnets bästa står att i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

Grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg har i sitt beslut om införandet av syskonförtur fokuserat på att detta är ett beslut som gör att barnet får en tryggare skolgång om det kan gå i en skola där deras syskon också går och på så sätt uppfylls kraven i 1 kap. 4 § och 10 § skollagen.
En Sundbybergare har överklagat detta beslut och förvaltningsdomstolen ska fatta beslut i frågan.

Placering i skola beskrivs i lagen på följande sätt.

9 kap. 15 § skollagen - Placering vid en skolenhet (förskoleklass), ” Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.”

Sundbyberg är en kommun som är väldigt liten till ytan, Sveriges minsta kommun. Det största avståndet mellan två närliggande skolor är under 1500 meter. 9 kap 15 § och 10 kap 30 § ställer krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet. Lagen har inga krav på att det ska vara den närmsta skolan. Jämfört med andra kommuner i Sverige är ett maximalt avstånd på 1500 meter mellan två näraliggande skolor väldigt kort.

Som ett resultat av syskonförturen kan en elev t.ex. få 800 meter till en skola i stället för 700. Vi tycker att detta uppfyller skollagens krav på en skola nära hemmet.

Jag ser fram emot beslutet och förväntar mig att vinner.