Moderaten Morgan: Sundbyberg

Sundbyberg

Sundbyberg, där staden är som bäst.

Sundbyberg är en bra stad som kan bli så mycket bättre. Det geografiska läget som vi har samt all den kollektivtrafik som går igenom staden ger oss utmärkta förutsättningar till att tillsammans bygga en bra stad för alla och som är både miljömedveten, trygg att bo i och rolig att jobba i.

För att göra detta behövs dock mål som sätter människan först, och inte som socialdemokraterna sätta system och byråkrati först. Jag vill att så mycket makt och inflytande över ditt liv skall ligga hos dig och inte hos politikerna.

Jag är ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden och ser förbättringsområden inom den kommunala skolan. Var tredje elev som slutade åk 9 våren 2015 i Sundbyberg var underkänd i ett eller flera ämnen. Detta är inte acceptabelt. I vår grannkommun Sollentuna är det ca var åttonde elev som har underkänt i ett eller flera ämnen.

Mitt mål är att skolorna i Sundbyberg skall vara Sveriges bästa och att alla föräldrar, oavsett om de bor i Ystad, Haparanda eller Kalmar, allvarligt skall fundera på att flytta till Sundbyberg så att deras barn kan gå i Sveriges bästa skolor.

Tycker du att det är något speciellt som jag skall jobba för eller om du vill fråga mig om något så är du mycket välkommen att kontakta mig.