Moderaten Morgan: 2016

måndag 31 oktober 2016

Satsningar på skolan under 20161 januari 2016 så tog vi Moderater tillsammans med de andra partierna i grönblå majoriteten i Sundbyberg över styret i Grundskole- och gymnasienämnden. Vi fem partier har en gemensam syn på att det behövs satsas rejält på skolan i Sundbyberg.

Ett av de första besluten vi fattade var att sätta ett tydligt mål: Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Alla beslut vi tar har detta mål som utgångspunkt.

Ett sådant mål är svårt att mäta. Ett sätt som jag tycker är bra är att alla föräldrar oavsett om de bor i Haparanda, Ystad, eller Kalmar ska, inför sitt barns skolstart, fundera på att flytta till Sundbyberg för att deras barn ska få gå i Sveriges bästa skola.

En del av de saker som vi gjort är:

 • Höjt skolpengen för 2016 mer än den höjts totalt de senaste fyra åren. 
  • Pengar är inte allt, men skolorna behöver mer resurser för att ge våra elever den utbildning de förtjänar 
 • Höjt lärarlönerna 2016 med i snitt 5 procent
  • Vi behöver höja lönerna för att behålla alla bra lärare vi har samtidigt som vi behöver locka hit fler bra lärare. 
 • Höjt ersättningen till elevhälsan med över 10 procent
  • Eleverna behöver inte bara bra lärare och rektorer utan de behöver också känna sig trygga i skolan så att de kan fokusera på kunskapsinhämtningen
 • Infört ett resestipendium till årets lärare.
  • Priset ska användas till en resa för att läraren kan studera och lära sig vad andra skolor/lärare i övriga världen gör för nya bra saker. Priset går till den/de lärare som utvecklat sitt arbetssätt på ett sätt som lett till förbättrade resultat för eleverna.
 • Infört årlig rapportering till nämnden från alla rektorer på vilka nya arbetssätt de påbörjat i skolorna det senaste året.
  • Genom att redovisa nya arbetssätt sprider vi dem enklare till andra skolor samt inte minst till politiker, föräldrar och allmänhet.
 • Förbättrat uppföljningen av varför lärare slutar.
  • Detta ger oss ett bättre underlag för att minsta personalomsättningen
 • Tagit bort tröskeln för tilläggsbelopp.
  • Tidigare fick eleverna/skolan inget extra från staden om behovet var lägre än 200 000 kr per år.
 • Slagit ihop S:t Martins gymnasium med Löfströms gymnasium.
  • Det leder till att eleverna på Löfströms får en kortare väg till arbete och att ekonomin för S:t Martin blir bättre.
 • Beslutat om att under 2017 påbörja ett systematiskt införande av IT i skolan i alla Sundbybergs skolor med start i åk 1.
  • IT i skolan är ett område där Sundbyberg ligger efter, kul att vi nu satsar även här. 
 • För 2017 inför vi lovskolor i alla skolor för att hjälpa de som hamnat efter och låta de nyanlända studera mer svenska.
  • Vi har en alldeles för stor andel elever som inte får betyg i ett eller flera ämnen. Andelen elever som inte får betyg i Svenska som andraspråk är ännu större. Lovskola kommer att hjälpa eleverna att lära sig mer och komma ikapp.
 • Beslutat att 2017 införa  två-lärarsystem.
  • Att ha två pedagoger i klassrummet är något som visat sig ge mycket goda resultat. Till en början blir det i vissa klasser för att utvidgas efterhand. 
Vi kommer att fortsätta våra satsningar på skolan i Sundbyberg. Har du några förslag så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se, 0706-72 78 22 eller på Facebook.

onsdag 18 maj 2016

Resestipendium till Årets lärare i Sundbyberg

Vi GrönBlåa i Sundbyberg har nu beslutat om regelverket för resestipendiet till Årets lärare i Sundbyberg. Årets lärare är ett återkommande pris som går till den eller de lärare som utvecklat sitt/sina arbetssätt på så sätt att det leder till ökad inlärning samt förbättrade resultat för eleverna.

Resan mot Sveriges bästa skola har inletts. Vi har höjt skolpengen mer än vad som sammanlagts gjorts under de senaste fyra åren. Mer resurser är dock inte det enda som krävs för att förbättra resultaten i skolorna. Forskning visar att mål, nya arbetssätt och uppskattning av ett väl genomfört arbete är andra faktorer som påverkar skolresultaten.

Vi ser utmärkelsen Årets lärare i Sundbyberg och resestipendiet som ett sätt att uppmärksamma lärare som har utmärkt sig.

Resestipendiet ska användas för att ytterligare förbättra undervisningen av eleverna. Lärare skulle t.ex. kunna åka till Finland eller Kanada och direkt samtala med andra lärare eller delta på konferenser.

Regelverket för ansökan finns här

söndag 24 april 2016

En dubblering av antalet förstelärare i Sundbyberg
Sundbyberg har nu ansökt om att kunna anställa det maximala antalet förstelärare i Sundbyberg, 36 st. I dag finns det 16 st. förstelärare i skolorna. Jag är glad över att Sundbybergs skolor nu har möjligheten att mer än fördubbla antalet förstelärare i skolorna.

Nu kommer Sundbyberg att erbjuda existerande lärare och nyanställningar att bli förstelärare. Vi kommer att jobba hårt för att kunna klara av hela ökningen på 20 förstelärare under året, det kommer att bli en stor utmaning.

36 förstelärare innebär ett statsbidrag på över tre miljoner kronor per år till skolorna Sundbyberg.
Inriktningen är klar, vi ska ha så många förstelärare som möjligt i våra skolor. Fler duktiga lärare leder till att våra elever lyckas ännu bättre i skolorna.

Fakta:
 • En förstelärare får i snitt 5000 mer i månaden
 • En förstelärare i Sundbyberg har ett bland annat ansvar för att utveckla den pedagogiska verksamheten på skolan med målet att förbättra elevernas resultat.
 • Antal förstelärare 2015/16: 16 st
 • Ansökt för antal förstelärare 2016/17: 36 st
 • Totalt statsbidrag per år: tre miljoner kronor

måndag 22 februari 2016

Besöket på S:t Martins gymnasium var ett riktigt klipp


Idag har jag spenderat hela dagen med besök på S:t Martins gymnasium. Under dagen besökte jag programmen finsnickeri, frisör, stylist, måleri och textildesign. Jag blev imponerad av eleverna i alla programmen. Det var ett mycket bra jobb de och lärarna gör.
Dagen började med ett besök på finsnickeridelen. Elevarbetena som görs här håller en mycket hög kvalitet och är något som jag gärna skulle vilja ha i min lägenhet. Jag fick också en fråga om jag kunde identifiera träslagen nedan:
Det är ingen underdrift att säga att jag var helt chanslös när det gäller att identifiera och beskriva de olika träslagen. Jag fick dock med mig tio små provbitar hem som jag kan använda för att förbättra mina kunskaper i området. Nu gäller det att plugga så att jag gör bättre ifrån mig nästa gång jag besöker S:t Martin.
Därefter besökte jag stylistprogrammet, där det var nagelvård på schemat. Sedan besökte jag textildesign, där det syddes kläder och klänningar som var snygga. Jag blev imponerad av skickligheten då eleverna gjorde en skiss, skapade mönster för att sedan klippa till och sy ihop det hela. Tyvärr blev det inga bilder av dessa vackra skapelser.
Efter lunch blev det ett besök på måleridelen av skolan. Även här blev jag enormt imponerad av kvaliteten på elevernas arbete. Bilden nedan är inte marmor utan en målning på trä. Bilden gör inte arbetet rättvisa, när jag stod där var jag tvungen att ta på det för att försäkra mig om att det var en målning på väggen och inte en marmorskiva
Dagen avslutades med ett besök på frisördelen av S:t Martin. När jag kom dit var det frisörsalong på schemat och den var öppen för alla. Då mitt hår hade växt som bara den och var hela 8 mm långt så var det bara att sätta sig ner i en stol och bli klippt. Det gick snabbt och blev bättre än när jag går till en vanlig frisörsalong.
Summa summarum: dagen var mycket lärorik och lärare och elever gör ett imponerande arbete. Ser fram emot att vid ett senare tillfälle också få se fordonsdelen av S:t Martins och träffa de övriga ämneslärarna.