Moderaten Morgan: 2015

torsdag 17 december 2015

Eriksgatan påbörjad


OK, Eriksgata är kanske att ta i lite men idag påbörjade jag mina besök bland förvaltningen och verksamheterna. Under mina år i opposition här i Sundbyberg har jag besökt både skolor, förvaltning och träffat elever, lärare och fackligt aktiva. Nu börjar jag om och gör det mer grundligt.

Första steget och det som snabbast gick att ordna var att träffa alla de som jobbar på förvaltningen i stadshuset. Jag gjorde detta tillsammans med Sophie Silverryd (M), ordförande i Förskolenämnden. ( Förskolenämnden och Grundskole- och gymnasienämnden delar på Barn- och utbildningsförvaltningen).

Vi började med att presentera oss, ganska grundligt, och sedan sa vi några korta ord om den nya budgeten för att spendera den största delen av tiden med att prata med de anställda en och en. Trots att jag har varit förtroendevald i nämnden i fem år lär jag mig hela tiden mer och mer, det är underbart att ha ett uppdrag som hela tiden håller en på tårna och som ger så mycket tillbaka.

Fördelen med en grundlig presentation var att jag och en anställd upptäckte att vi har rötter från samma lilla område i Bohuslän, världen är liten ibland.

Nästa vecka skall Sophie och jag träffa några av facken och nästa år börjar jag med att träffa alla rektorer för skolorna i Sundbyberg. Det som kommer att ta längst tid, men också vara mycket givande, är att träffa alla lärare och övrig personal på alla skolor i Sundbyberg, min gissning är att det kommer att kräva hela våren.

Andra som jag tänkte besöka är verksamhetsdelarna i förvaltningen (globala enheten, och elevhälsan), föräldraföreningar och de olika ämneskonferenser som förstelärarna i Sundbybergs skolor håller i för sina kollegor. Något som kanske inte är så mycket att besöka men mycket intressant att få veta mer om är skoldatateket.

Detta blogginlägg sa inte så mycket men jag skall försöka att skriva något här, eller på min Facebook sida (http://facebook.com/ModeratenMorgan), vid varje besök.

tisdag 15 december 2015

Storsatsning på skolpengen och elevhälsanIdag den 15 december hade Grundskole- och gymnasienämnden sitt första sammanträde efter det att den GrönBlåa budgeten klubbades igenom. Vid detta sammanträde så fattade vi bland annat beslut om skolpengen för 2016. Skolpengen bestämmer hur mycket pengar varje skola får av kommunen för varje elev.

Skolpengen för 2016 ökades som ni ser i bilden ovan mer än vad den totalt har ökat under de senaste fyra åren. Jag tar det en gång till, vi höjde skolpengen mer för 2016 än vad socialdemokraterna totalt har höjt den under de senaste fyra åren.

Ett område som vi storsatsat på är elevhälsan. Som ses nedan har vi gjort en rejäl höjning på över tio procent. Denna höjning ger förvaltningen möjlighet att anställa ytterligare en sjuksköterska som kan arbeta med eleverna och därigenom förbättra det förebyggande arbetet.


Vi i det GrönBlåa styret (M, MP, L, C och KD) kommer att fokusera på att resultaten i skolan blir ännu bättre än vad de är.

måndag 14 december 2015

Beslut fattat om budget för 2016 – jobb, skola och ordning på ekonomin


Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna den GrönBlåa budgeten för 2016. Det är en budget som bland annat satsar på jobb, skola och ordning i ekonomin.

Då jag kommer att tillträda som ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden från och med 1a januari 2016 så fokuserar detta inlägg mest på skolan.

Budgeten ger nämnden ett övergripande mål, ”Alla elever ska nå kunskapsmålen”. Detta låter som ett självklart mål men det har tyvärr inte varit det under det socialdemokratiska styret. Målet gäller inte bara för åk 9 utan för alla årskurser i skolan.

De andra målen för nämnden är

 • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner.
 • Skolverksamheten i Duvbo ska byggas ut. Beslut om detta ska tas under första halvåret 2016.
 • Utreda möjligheten för rektorer att få större makt över skolpengen.
 • Andelen närproducerad och/eller ekologisk mat i skolan ska öka.
 • Elevhälsoarbetet ska utvärderas.

Det kommer att bli väldigt roligt att få fokusera på att göra Sundbybergs skolor ännu bättre.

Nya ordföranden för nämnderna valda


Idag den 14 december så valdes vem som skall sitta i alla nämnder i Sundbyberg. Moderaterna fick tre ordförandeposter förutom kommunstyrelsens ordförande som valdes tidigare.

De valda är från vänster i bilden

 • Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande
 • Josefin Malmqvist, ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden tillika kommunalråd
 • Sophie Silverryd, ordförande i Förskolenämnden
 • Morgan Lindqvist, ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden


Följande Moderater är gruppledare i de övriga nämnderna

 • Äldrenämnden, Ritva Runestad
 • Kultur- och fritidsnämnd, Hannes Holmér
 • Byggnads- och tillståndsnämnd, Fredrik Söderholm
 • Stadsmiljö- och tekniska nämnden, Lars Callemo


måndag 23 november 2015

Ny kommunstyrelseordförande- grönblå styret är nu formellt på plats


Idag den 23 november valdes Mikael T Eriksson till ny ordförande för kommunstyrelsen. Det som kommer att ske nu är att kommunfullmäktige den 14 december fattar beslut om den budget som GrönBlåa Sundbyberg har lagt fram.

fredag 13 november 2015

GrönBlåa Sundbyberg tar över styret


För mig kommer fredagen den 13 för all framtid vara en glädjens dag. Fredagen den 13 november tog nämligen en koalition bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna över styret av Sundbyberg. Vi har förhandlat fram en plattform som styr vad vi skall jobba för fram till valet i september 2018. Fokus ligger på jobb, skola och ordning på ekonomin.

Tillsammans har vi fem partier 29 av 55 mandat i kommunfullmäktige, dvs vi har egen majoritet och är inte beroende av något annat parti. Detta är första gången på fem år som Sundbyberg styrs av en majoritet.