Moderaten Morgan: 2011

torsdag 22 december 2011

Brev från (M) i Sundbyberg: Stoppa varslen

Med anledning av den senaste tidens nedskärningar i skolan skickar Moderaterna i Sundbyberg nu brev till stadens invånare. Brevet i sin helhet finner du här.

Stoppa nedskärningarna i skolan

Nu har 25 lärare varslats om uppsägning i Sundbyberg. Till dessa ska läggas 25 lärare som redan fått gå tidigare i år. De skolor som främst kommer att drabbas är Ängskolan, Rissneskolan, Miklagårdskolan, Duvboskolan och St Martins gymnasium. Detta trots Socialdemokraternas löften om att satsa på Sundbybergs skolor.

Vi skriver detta brev till dig med anledning av att vi är oroliga för skolorna i Sundbyberg. De tre senaste åren har lärartätheten sjunkit och i spåren av det, resultaten i Sundbybergs skolor. Trots detta sänker Socialdemokraterna skolpengen och ännu fler lärare får sluta.

Det påstås att skolorna är överbemannade, att skolorna inte håller budget. Vi hävdar att det är budgeten det är fel på – inte skolorna och definitivt inte de lärare som varje dag gör ett fantastiskt jobb för att barnen i Sundbyberg ska få en bra grund att stå på i livet.

Vi vill satsa på Sundbybergs skolor och har föreslagit höjd skolpeng istället för sänkt. Det gör att vi kan stoppa nedskärningarna och satsa på skolan. Andra saker vi vill genomföra i skolan är att satsa på lärarnas utbildning för att säkerställa klassrumsbehörighet, tryggheten i skolan och möjliggöra kvällsskola.

Än är inte lärarna uppsagda och vi hoppas att vi kan stoppa nedskärningarna i Sundbybergs skolor. Ängskolans föräldraförening har startat en namninsamling mot nedskärningarna. Du hittar en länk till namninsamlingen nedan. Sprid gärna detta vidare!

http://moderaterna.net/stoppavarslen

Kontakta gärna oss om det finns frågor eller synpunkter!

Med vänlig hälsning
Carl Grufman (M) oppositionsråd,
Carl.Grufman@moderat.se
Morgan Lindqvist (M), gruppledare grundskolenämnden,
Morgan.Lindqvist@moderat.se


tisdag 20 december 2011

Varför fara med osanning om neddragningarna i skolan i Sundbyberg?

Socialdemokraterna och de andra styrande partierna i Sundbyberg påstod i budgetfullmäktige att de skulle satsa på skolan och spara på lokalerna. Dock så varslade de redan dagen efter 25 lärare. Jag var helt förbluffad och förstod inte hur de kunde agera som de gjorde. Att de sedan skulle fira med en stor julfest för politikerna gjorde ju inte saken bättre, som tur va ändrade de sig i alla fall i den frågan.

Vad socialdemokraterna hela tiden har påstått är att de satsar på skolan och sparar på lokalerna. Det som är skrämmande är att de i nämnden nu har beslutat att göra precis tvärtom.

På nämnden i torsdags, efter att de protesterande föräldrarna och barnen hade lämnat, beslutade socialdemokraterna bakom stängda dörrar att sänka skolpengen för eleverna i alla klasser i grundskolan, se tabell nedan.

            2011     2012    Sänkning
Åk 1-3  28187    27708      479
Åk 4-6  31807    31266      541
Åk 7-9  41707    40998      709
Ersättning för undervisning per elev.


För åk 1-3 i Sundbyberg går det ganska bra, för vissa 1-3 klasser går det jätte bra, medan de största utmaningarna finns i åk 7-9. Vad som gör det hela ännu mer konstigt är att de sänker ersättningen mest för åk 7-9, den delen av skolorna i Sundbyberg som står inför de största utmaningarna. Hur tänkte de här?

Förutom att sänka ersättningen för undervisning så beslutade de också att sänka ersättningen för läromedel och utrustning samt elevvård och hälsovård. Hmm, vad kan man säga? Kan någon få detta till en satsning på skolan?

Samtidigt som de beslutade om att sänka ersättningen till skolan så beslutade de att höja hyran på lokalerna som skolan använder. Hyreshöjningen var från 13892 kr till 13915 kr per elev. Det är ingen stor höjning men när man multiplicerar den med de tusentals elever som går i skolorna blir det pengar. Det är i alla fall ingen sänkning som Socialdemokraterna hela tiden har påstått att de skall göra.

Jag förstår inte vad socialdemokraterna sysslar med, de står i fullmäktige där allmänheten har möjlighet att lyssna, och säger att de skall satsa på skolan och spara på lokalerna och sedan så beslutar de precis tvärt om på nämnden där allmänheten inte får lov att lyssna.

Om socialdemokraterna har stått upp och sagt att ”vi skall sparka lärare och höja hyrorna” så hade jag respekterat det, även om jag inte hade hållit med dem, men att fara med osanning i fullmäktige och sedan besluta något helt annat bakom stängda dörrar har jag ingen respekt för.

Är det den typen av politiker som vi vill ha i Sundbyberg?
 • Nej.
Är det den typ av politik vi vill ha i Sundbyberg?
 • Jag tycker inte det.
I den gemensamma budgeten från Moderaterna och Folkpartiet höjde vi skolpengen istället för att sänka den. Vi hade också med en rejäl sänkning av de omotiverade höga lokalkostnaderna. Lokalerna hyr skolorna från en annan del av kommunen så den höga hyran snurrar runt i systemet utan att komma eleverna till godo. Mer information om vår budget finns på Moderaterna i Sundbybergs hemsida.

Om ni inte redan har skrivit under namninsamlingen för att stoppa varslen i skolan som föräldraföreningen på Ängskolan har startat så tycker jag att ni skall göra det.

Tabellen med alla siffror för 2011 finns på denna länk (andra tabellen på sidan 39, OBS ca 10MB stor fil) och alla siffror för 2012 finns på denna länk (första tabellen på sidan 20, OBS ca 20MB stor fil).

Blogg: Duvbomoderaten


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 14 december 2011

Föräldraprotest mot varslen i skolan

Idag samlades ett 60 tal upprörda föräldrar och barn från Sundbybergs skolor i kommunhuset för att protestera mot att 25 lärare sparkas. Demonstrationen var planerad av Ängskolans föräldraförening. Ängskolan är en av de skolorna i Sundbyberg som drabbas hårdast av nedskärningarna.

Föräldraföreningen i Ängskolan har också startat en namninsamling för att stoppa varslen. Vi du liksom jag stödja denna insamling så är det bara att gör det på denna sida.

TV4 Stockholm närvarade också vid protesten. Du kan se lite om det i 22.30 inslaget i TV4 Stockholm Nyheterna. (ca 1 min o 50 sek in i sändningen)

På nämndens sammanträde lade Moderaterna och Folkpartiet ett gemensamt förslag att dra tillbaka varslen. Socialdemokraterna och de övriga styrande partierna röstade dock ned detta förslag. De tycker tydligen att det finns för många lärare i Sundbybergs skolor, vi håller inte med.

Tycker du det finns för många lärare i Sundbybergs skolor?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 2 december 2011

Omvändelse under galgen, del 1?

Nu gick omvändelsen fort. Marika Lindgren Åsbrink (S) informerade nu i eftermiddag oss politiker att den planerade julfesten ställs in. Det tråkiga är att allt tyder på att de planerade att ha julfesten så länge som den inte var allmänt känd. Det tog bara några timmar från det att jag bloggade om deras osmakliga planer tills att de ställde in det hela.

Jag är glad att Socialdemokraterna nu inte kommer att ha denna stötande tillställning, det tråkiga är att de ens funderade på att ha den från första början.

Om vi alla ligger på kanske vi kan få ytterligare en omvändelse. Om vi fortsätter att trycka på kanske de ändrar sig och stoppar uppsägningen av lärarna också.

Om jag skulle få välja vilken omvändelse de skulle gjort så skulle jag dock varit gladare om de istället för att stoppa julfesten för politikerna stoppade uppsägningen av lärare i Sundbybergs grundskolor.

Nedan kan ni se hur tidigare års sänkning av skolpengen har påverkat antalet lärare per elev. För att få bättre resultat i skolan borde andelen lärare öka, inte minska.

Fakta:
Lärartäthet i Sundbyberg (heltidstjänster per 100 elever)

2007    8,6
2008    8,3
2009    8,0
2010    7,8

Källa: Skolverket

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Socialdemokraterna sparkar lärare och går sedan på julfest!

Som ett resultat av den budget som Socialdemokraterna i Sundbyberg beslutade om kommer antalet lärare och övrig personal i skolorna att nästa år att minska med 25 personer. Dagen efter att de beslutade om nedskärningar för skolan så informerar de att det skall vara en julfest i december dit alla politiker är välkomna.

Jag är chockad över att Socialdemokraterna inte bara skär ner i skolan utan i samma andetag planerar en julfest för alla politiker.

Vi moderater har informerat att vi inte tänker delta i denna julfest. Vi tycker det är osmakligt att anordna en fest för de politiker som har minskar antalet lärare i skolorna i Sundbyberg.

Firas kan det göras när resultaten för elever i skolorna i Sundbyberg förbättras. Jag tycker dock att det inte vi politiker utan de lärare som har gjort det hårda jobbet som då skall fira och gå på en julfest.

Vad tycker du?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 1 december 2011

Pressmeddelande: 25 lärare får sparken

Nedan finns det pressmedelande som skickades ut med anledning av neddragningarna i skolan.

Trots löften om satsningar:
25 lärare får sparken

För en vecka sedan lovade Marika Lindgren Åsbrink (S), ordf grundskole- och gymnasienämndens att det inte blir några nedskärningar i skolan. Redan dagen efter detta meddelades nämnden att 25 personal, främst lärare, ska sägas upp från Sundbybergs skolor.

Jag är orolig för Sundbybergs skolor. Resultaten ligger redan lågt i länet och de planerade nedskärningarna hotar att leda till sämre skolor. Det är ett svek mot barnen i Sundbyberg, säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden.

I Sundbyberg läggs alldeles för mycket pengar på byråkrati och bidrag istället för på barnen. Trots vackert tal om satsningar ska 25 lärare och skolpersonal få sparken, fortsätter Lindqvist.

Vi vill satsa på skolorna i Sundbyberg. Första steget är att höja skolpengen istället för att sänka den. Det måste också finnas stöd för de barn som halkar efter. Därför anslår vi även pengar till barn och elevhälsan, avslutar Morgan Lindqvist.

Fakta:
Läraretäthet i Sundbyberg (heltidstj per 100 elever)

2007    8,6
2008    8,3
2009    8,0
2010    7,8

Källa: Skolverket


För mer information:
Morgan Lindqvist, gruppledare (M) grundskole- och gymnasienämnden tel: 070-672 78 22
Kasper Gieldon, politisk sekreterare (M), 0708-268056

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


måndag 28 november 2011

Varför 25 färre personal i skolan?


Idag lägger jag två interpellationer om läget i skolan i Sundbyberg. Den första handlar om Ängskolan som planerar att säga upp lärare och övrig personal för att få budgeten att gå ihop. Vi tycker det är konstigt att det enda som tittas på är att minska kostnaderna för personalen och inte att jobba för att minska de orimligt höga lokalkostnader som vi har.

Den andra interpellationen handlar om att grund- och gymnasieskolorna i Sundbyberg totalt kommer att säga upp 25 st personer från och med årsskiftet. Att detta meddelas en dag efter det att Socialdemokraterna i budgetdebatten sa att det skulle satsa på skolorna ser jag som en enorm dubbelmoral och svek/ohederlighet mot skolelever och deras föräldrar. Socialdemokraterna minskade i sin budget skolpengen med ca 1% för nästa år. I Moderaternas och Folkpartiets gemensamma budget väljer vi att satsa 12 miljoner kr mer på kvalitet i skolan, inklusive en höjning av skolpengen på ca 2%. Detta skulle lett till en skola som arbetar för eleverna och inte emot eleverna och deras framtid.

Anledningen till att det blev två interpellationer var att neddragningen på 25 personer inte blev känd förrän för 6 dagar sedan och då var den första redan inlämnad.

Vad tycker du? Är det rätt väg att satsa på dyra lokaler och minska skolpengen?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 14 september 2011

Underskotten skenar i Sundbyberg

Nedan är det pressmeddelande som Carl skickade ut med anledning av det ekonomiska läget i Sundbyberg.

Nedslående bokslut:
Underskotten skenar i Sundbyberg

Underskotten skenar i Sundbyberg. Totalt beräknas skolan, äldreomsorgen och övriga nämnder göra underskott med 40 miljoner kronor. Det är det högsta på över 8 år i staden. Samtidigt är de ekonomiska marginalerna tunna och utrymme för ytterligare kostnader saknas i princip helt. Detta riskerar att leda till ytterligare nedskärningar i skola och äldreomsorg framöver. Detta visar stadens delårsbokslut som behandlas i kommunstyrelsen den 12 september.

- När det blir oro i världekonomin måste vår grundläggande uppgift vara att vara ansvarsfulla och säkra pengar till välfärden. Redan när budgeten för detta år presenterades varnade vi för att de ekonomiska marginalerna var små, säger Carl Grufman oppositionsråd (M)

- Att underskotten skenar i nämnderna är ett resultat av ett svagt politiskt ledarskap. Särskilda problem finns inom socialbidragen som står för lejonparten av de samlade underskotten. För att komma tillrätta med det måste arbetslinjen gälla i Sundbyberg, avslutar Grufman.

För mer information:
Carl Grufman, oppositionsråd (M), tel: 0707-988050
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056

tisdag 23 augusti 2011

Sundbybergs elever skolkar mest i länet

Nedan finns det pressmeddelande som jag skickade ut om skolk i Sundbybergs skolor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Ny statistik från CSN:
Sundbybergs elever skolkar mest i länet
Skolket i Sundbybergs gymnasieskolor är högst i länet, och ökar. Det visar statistik från Centrala studiestödsnämnden. Antalet elever med så hög ogiltig frånvaro att studiemedel dragits in har ökat med 28%. Läsåret 2010/2011 beslutade CSN att dra in studiemedlen för 107 Sundbybergselever på grund av skolk.

 • I socialdemokraternas skola verkar inte frånvaro tas på allvar. Att fler och fler elever inte går i skolan är oroande, och ändå har vi inte sett några åtgärder för att öka närvaron säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) Grundskole- och gymnasienämnden
 • Det här är ett mycket allvarligt läge, och vi behöver nu satsa på skolan. Men det socialdemokratiska styret flaggar nu för ytterligare besparingar och nedskärningar, fortsätter Lindqvist
 • Man måste gå i skolan för att lära sig något. Alliansregeringens nya skollag gör det till skolornas skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro samma dag till föräldrar, detta är bra men vi behöver göra mer för att minska det omfattande skolket. Vi vill att en åtgärdsplan tas fram för att arbetet mot skolk ska bli systematiskt och effektivt. Det är inte rimligt att vi står passivt vid sidan av när unga människor slarvar bort sin möjlighet till utbildning, avslutar Lindqvist.
För mer information:
Morgan Lindqvist (M), tel: 0706-72 78 22
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056

tisdag 2 augusti 2011

Helhetsgrepp om skolan är ett måste


Ovan finns den insändare som publicerades i Mitt i Sundbyberg tisdagen den 2a augusti. Den skrevs av Jenny Segeljakt (DuvboModeraten) och mig.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

PS
Klicka på bilden så kommer en större och mer lättläst version fram.
DS

söndag 3 april 2011

Sundbyberg lägst betyg i Stockholms län

Nedan finns det pressmeddelande som vi skickade ut i torsdags.

Läs även DovboModeraten

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Faller 104 platser i SKL:s rankning:
Sundbyberg lägst betyg i Stockholms län

Sundbybergs betyg rasar, det står klart efter att Sveriges Kommuner och Landsting idag släppte sina öppna jämförelser. Det genomsnittliga meritvärdet, 192,7 är en nedgång från fjolårets 203,8 och innebär att staden placerar sig lägst i hela Stockholms län och på plats 262 av Sveriges 290 kommuner. Det står också klart att resultaten på de nationella proven i matematik intar länets absoluta bottennotering.

 • Det enda socialdemokraterna har att erbjuda Sundbybergs elever är besparingar. I årets budget skär de ner på skolan med över 2,2 miljoner. Nya nedskärningar planeras i samband med den kaosartade nedläggningen av Löfströms gymnasium. Det är inte att ta ansvar för att alla ska få chansen till en god utbildning. säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) Grundskole- och gymnasienämnden
 • Det här är ett mycket allvarligt läge, och vi behöver nu satsa på skolan mot bakgrund av att socialdemokraterna verkar tappat greppet om ledarskapet, ekonomin och nu också resultaten, fortsätter Lindqvist
 • Vi vill se en skola i Sundbyberg som fokuserar på kunskap, trygghet och med ett tydligt ledarskap. Genom att också satsa mer pengar på Sundbybergs skolor kan den negativa utvecklingen vändas, avslutar Lindqvist.
För mer information:
Morgan Lindqvist (M), tel: 070-672 78 22
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056

fredag 25 mars 2011

LOs och Wanjas dubbelspel fortsätter

Vi kommer alla ihåg de turer som blev 2009 när Wanja Lundby-Wedin identifierades som en av personerna som såg till att VDn i AMF fick miljonbonus. Nu verkar vi vara där igen. Wanja är ute i pressen och skäller på att VD löner rusar i höjden, trots att gapet minskat de senaste åren, samtidigt som LO ger VDn i AMF en lönehöjning med 10 procent. Vice VD postens lön i AMF har fått en löeökning med 43 procent på två år.

Är det någon som kan förklara för mig hur hon tänker?

Artiklar: SvD, Expressen, DI

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1.2 miljoner för att jobba två dagar i veckan!

Oj, tyvärr så upphör jag aldrig att förvånas av hur socialdemokraterna hantera skattebetalarnas och hyresgästernas pengar. Nu senast är det den socialdemokratiska VD i Sundbybergs koncernbolag som tjänar 1.2 miljoner kr för att jobba två dagar i vecka, det kan man kalla en bra lön. Nedan finns det pressmeddelande som vi gick ut med som en följd av avslöjandet.

TV4-Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Efter Tv-4:s avslöjande om Sundbybergs Stadshus AB:

Moderaterna kräver granskning av miljonlön
Moderaterna kräver nu, efter TV-4:as avslöjande, att turerna runt Sundbybergs stadshus AB granskas. I en interpellation kräver oppositionsrådet Carl Grufman, (M), svar på om Förvaltarens hyresgäster tvingas betala högre hyra för att betala för VD:s lön på 1,2 miljoner för två dagars arbete i veckan.

 • VD:n i Stockholms koncernbolag har inget arvode. Då äger det ändå 49 dotterbolag och har 8 anställda. Sundbybergs stadshus har endast ett aktivt dotterbolag och inga anställda, men ändå en VD som tillhör de absolut mest högavlönade i fastighetssverige säger Carl Grufman, oppositionsråd i Sundbyberg.
 • Jonas Nygren (S) är den högst ansvarige för kommunens bolag. Jag vill veta om han tycker att VD:s miljonlön är rimlig, fortsätter Grufman.
 • Sundbybergs stadshus AB verkar vara en lekstuga för socialdemokratiska partipampar. Moderaterna vill att koncernbolaget läggs ner och att Fastighets AB Förvaltaren istället lägger sina medel på att ge sina boende bra lägenheter med bra service till rimliga hyror, avslutar Carl Grufman

Fakta

VD får en lön på 1 152 000 kr för en tjänst på 40%. Motsvarande heltidslön blir alltså 2 880 000, vilket gör honom 8:e bäst betald i Sverige, före bolag som Wallenstam, Jernhusen och Vasallen.

VD-löner i fastighetssverige (De 24 högst avlönade VD:arna, Fastighetsvärlden 2009-05-05)

1. Johan Karlström, Skanska, 10 157 000
....
6. Fredrik Wirdenius, Vasakronan, 3 647 000

7. Ivo Stopner, Hufvudstaden 3 396 000

8. Hans Wallenstam, Wallenstam 3 100 000

9. Craig Anderson, Ruric* 2 819 000

10. Håkan Hellström, Castellum 2 800 000

15. Per Berggren, Jernhusen 2 477 000

22. Håkan Steinbüchel, Vasallen 1 735 000


För mer information:
Carl Grufman, oppositionsråd (M), tel: 0707-988050
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056

torsdag 24 mars 2011

Så blev vi en till!

Till min och alla andra moderaters glädje har nu antalet moderater som bloggar i Sundbyberg utökas med ytterligare en person. Jenny Segeljakt, http://duvbomoderaten.wordpress.com har precis börjat blogga och jag önskar henne lycka till!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

måndag 17 januari 2011

(S) ignorerar sina egna regler

Idag på kommunstyrelsen i Sundbyberg beslutade (S) att ge föreningsstöd till nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt. Jag ser två problem med detta beslut.

För det första så säger de regler som (S) själva har fattat beslut om att man bara kan ge bidrag till föreningar som finns i Sundbybergs stads föreningsregister, och där finns inte nämndemannaföreningen.

Den andra och mindre byråkratiska anledningen är att det är statens ansvar att bekosta utbildningen av nämndemän, det skall inte ske i någon förening. Om vi överlämnar utbildningen av våra nämndemän till olika föreningar så kommer rättssäkerheten i Sverige att minska och variera.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,