Moderaten Morgan: 2018

tisdag 26 juni 2018

Fler elever godkända i alla ämnen!Preliminära siffror för åk 9 vårterminen 2018 visar att andelen elever som har godkänt i alla ämnen i Sundbybergs kommunala skolor ökar.

Jag är stolt över att både Grönkullaskolan och Ängskolan har ökat andelen elever som har godkänt i alla ämnen. På Grönkullaskolan är ökningen 3,5 procentenheter och det är andra året i rad som andelen elever med godkänt i alla ämnen ökar. På Ängskolan är ökningen 6,5 procentenheter och skolan har nu nått att 78 procent har godkänt i alla ämnen, detta är den högsta nivån på över åtta år. Jag är verkligen glad över de ökande resultaten i Sundbybergs skolor.


De ökande resultaten är en följd av att skolorna bland annat systematiskt följer upp varje elev och har anpassade åtgärdsplaner per elev.

Jag är imponerad av lärarna och deras kontinuerliga arbete med att utbilda våra elever. Skolorna har de senaste tre åren under vårt styre av nämnden fått stora satsningar på bland annat skolpeng, lärarlöner och elevhälsan. Målet är att alla elever i Sundbybergs skolor ska ha godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande en bit kvar men vi rör oss i rätt riktning.