Moderaten Morgan: Stockholm ska ha bästa maten i vården

tisdag 25 augusti 2009

Stockholm ska ha bästa maten i vården

Idag har vi haft ett extra landstingsfullmäktigemöte, detta möte krävdes av (s),(v), och (mp) för att de ville diskutera upphandlingen av maten till sjukhusen i Stockholm, rena populismen tycker jag. Under fyra timmar gick de upp i talarstolen och klagade på att maten var dålig och att alla procedurer inte hade följts i förberedelserna inför upphandlingen. Och visst, för första gången under denna mandatperiod så gick allt inte till precis enligt vad vi hade beslutat. Det faktum att de under förra mandatperioden gjorde liknande misstag över 40 gånger ignorerade de totalt och tyckte att vårt enda misstag var jordens undergång.

(s), (v), och (mp) ondgjorde sig också över att maten smakade dåligt och att den inte såg aptitlig ut. Från Alliansen så frågade vi gång på gång vad de grundade detta på eftersom den information som vi har indikerar på att den smakar gott, vi fick dock inga bra svar. Vid en informell handuppräckning över hur många som själva hade ätit maten blev det klart att 10-15 st. ur Alliansen hade gjort det medan det ur (s), (v), och (mp) gruppen var det, vad jag såg, bara en som räckte upp handen. Man tycker att de borde skaffa sig lite förstahandsinformation innan de raljerar som de gjorde i denna fråga.

Anledningen till upphandlingen av maten var att maten under en längre period inte har nått upp till de krav som ställs på den och att risken för smittspridning vid den tidigare hanteringen var alldeles för stor, så att fortsätta som tidigare var inget alternativ.

För att ytterligare få fokus på maten och matupplevelsen presenterade Alliansen idag målet att vi i Stockholm skall den bästa maten i vården. Nedan finns pressmeddelandet från Alliansen

Blogg; Catharina Elmsäter Svärd

Läs även andra bloggares åsikter om ,
---------

I dag presenterar Alliansen sitt mål om att Stockholms läns sjukhus ska ha Sveriges bästa mat i vården. Ett kostråd och en centralt placerad kostchef ska, jämte höga krav på reell valfrihet mellan flera olika rätter och mat anpassad efter varje patients behov och smak, uppnå Den goda maten i vården.

Den goda maten kräver ett helhetstänkande där näringskrav, dieter men också smak och servering utgör delar. Det helhetstänkandet ska vårt nya kostråd representera, med bred kompetens om hur maten och matupplevelsen kan utvecklas. Och för helhetstänkandet kring maten i hela landstinget inför vi en ny position som kostchef, med makt och ansvar att samordna idéer och synpunkter från alla våra sjukhus, säger Catharina Elmsäter Svärd (M), finanslandstingsråd.
Patienterna ska kunna lita på att maten i vården är bra, ur alla aspekter. Ett grundkrav är att maten inte riskerar att göra dig sjuk. Därför ställer vi höga krav på hygien och livsmedelssäkerhet, men det får naturligtvis inte hindra rätten för dig som patient att välja på flera olika maträtter, eller att utbudet anpassas efter olika avdelningar och vårdtider. Matupplevelsen som helhet ska vara en njutning för patienterna, säger Maria Wallhager (FP), biträdande finanslandstingsråd.

8 förslag för Sveriges bästa mat i vården:
  1. Ett kostråd med olika experter skapas för att bidra med kompetens och idéer kring hur kost- och matfrågor kan utvecklas.
  2. En kostchef anställs för att ge kostfrågorna ökad tyngd och samordna utveckling och kvalitet för maten i hela landstinget.
  3. Valfriheten för patienterna utökas, så att alla som vårdas mer än ett dygn garanteras rätt att välja mellan minst 5 rätter till lunch och middag.
  4. Maten ska bidra till att patienten blir friskare – man ska kunna lita på att den är säker, fräsch och näringsrik och hanteras så att den inte sprider smitta eller sjukdom.
  5. Rätt mat för olika behov genom att utbudet av mat och maträtter anpassas efter olika vårdavdelningar och vårdtider, vilket är särskilt viktigt för vissa patienter inom t.ex. geriatrik och psykiatri.
  6. Utvärdering och uppföljning förbättras. Patientenkäter, smakpaneler och stickprov ska med hjälp av patienternas och personalens synpunkter göra maten ännu bättre. Resultaten och utvecklingen ska redovisas tydligt.
  7. Måltidsupplevelsen sätts i fokus. Patienterna har rätt till en trevlig helhetsupplevelse kring maten, och t.ex. möjligheter för anhöriga att i högre grad äta tillsammans med patienter förbättras. Tallrikens utseende och utformning ändras om patienterna så önskar.
  8. Ökade krav på leverantören för att underlätta införandet, förbättra maten och måltidsupplevelsen. Bl.a. krav på Sodexo på bättre utbildning för personalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar