Moderaten Morgan: september 2011

onsdag 14 september 2011

Underskotten skenar i Sundbyberg

Nedan är det pressmeddelande som Carl skickade ut med anledning av det ekonomiska läget i Sundbyberg.

Nedslående bokslut:
Underskotten skenar i Sundbyberg

Underskotten skenar i Sundbyberg. Totalt beräknas skolan, äldreomsorgen och övriga nämnder göra underskott med 40 miljoner kronor. Det är det högsta på över 8 år i staden. Samtidigt är de ekonomiska marginalerna tunna och utrymme för ytterligare kostnader saknas i princip helt. Detta riskerar att leda till ytterligare nedskärningar i skola och äldreomsorg framöver. Detta visar stadens delårsbokslut som behandlas i kommunstyrelsen den 12 september.

- När det blir oro i världekonomin måste vår grundläggande uppgift vara att vara ansvarsfulla och säkra pengar till välfärden. Redan när budgeten för detta år presenterades varnade vi för att de ekonomiska marginalerna var små, säger Carl Grufman oppositionsråd (M)

- Att underskotten skenar i nämnderna är ett resultat av ett svagt politiskt ledarskap. Särskilda problem finns inom socialbidragen som står för lejonparten av de samlade underskotten. För att komma tillrätta med det måste arbetslinjen gälla i Sundbyberg, avslutar Grufman.

För mer information:
Carl Grufman, oppositionsråd (M), tel: 0707-988050
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056