Moderaten Morgan: januari 2011

måndag 17 januari 2011

(S) ignorerar sina egna regler

Idag på kommunstyrelsen i Sundbyberg beslutade (S) att ge föreningsstöd till nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt. Jag ser två problem med detta beslut.

För det första så säger de regler som (S) själva har fattat beslut om att man bara kan ge bidrag till föreningar som finns i Sundbybergs stads föreningsregister, och där finns inte nämndemannaföreningen.

Den andra och mindre byråkratiska anledningen är att det är statens ansvar att bekosta utbildningen av nämndemän, det skall inte ske i någon förening. Om vi överlämnar utbildningen av våra nämndemän till olika föreningar så kommer rättssäkerheten i Sverige att minska och variera.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,