Moderaten Morgan: april 2016

söndag 24 april 2016

En dubblering av antalet förstelärare i Sundbyberg
Sundbyberg har nu ansökt om att kunna anställa det maximala antalet förstelärare i Sundbyberg, 36 st. I dag finns det 16 st. förstelärare i skolorna. Jag är glad över att Sundbybergs skolor nu har möjligheten att mer än fördubbla antalet förstelärare i skolorna.

Nu kommer Sundbyberg att erbjuda existerande lärare och nyanställningar att bli förstelärare. Vi kommer att jobba hårt för att kunna klara av hela ökningen på 20 förstelärare under året, det kommer att bli en stor utmaning.

36 förstelärare innebär ett statsbidrag på över tre miljoner kronor per år till skolorna Sundbyberg.
Inriktningen är klar, vi ska ha så många förstelärare som möjligt i våra skolor. Fler duktiga lärare leder till att våra elever lyckas ännu bättre i skolorna.

Fakta:
  • En förstelärare får i snitt 5000 mer i månaden
  • En förstelärare i Sundbyberg har ett bland annat ansvar för att utveckla den pedagogiska verksamheten på skolan med målet att förbättra elevernas resultat.
  • Antal förstelärare 2015/16: 16 st
  • Ansökt för antal förstelärare 2016/17: 36 st
  • Totalt statsbidrag per år: tre miljoner kronor