Moderaten Morgan: maj 2012

tisdag 22 maj 2012

Varför vänta 7 månader?


Idag hade vi möte i grundskole- och gymnasienämnden och ett av ärendena handlade om lärarnas behörighet i Sundbybergs kommunala skolor. Rapporten visade att i vissa ämnen och skolor var läget helt ok medan det på andra områden var mycket stora utmaningar. Som exempel kan nämnas att ingen av lärarna i grundsärskolan var behörig i de ämnen de undervisade i och inte heller någon av lärarna i kemi, biologi, eller fysik i åk 7-9 var behörig för dessa områden. Denna situation är inte acceptabel och måste fixas så snart som möjligt.

Moderaterna och Folkpartiet föreslog att det skulle tas fram en plan för hur vi skulle kunna komma till rätta med denna utmaning och att planen skulle vara klar i augusti. Det är tre månader till dess men det är ju semestertider så att ta fram den snabbare hade nog varit en utmaning. Vad som var lite förvånande var att socialdemokraterna drev igenom att vi skulle vänta hela sju månader, tills december, tills planen skulle vara klar. Hur tänkte de nu? Varför vänta så länge? Vill de inte att våra flickor och pojkar i skolorna i Sundbyberg skall behöriga lärare?

Jag är besviken på att socialdemokraterna i Sundbyberg inte verkar ta de utmaningar som finns i Sundbybergs kommunala skolor på allvar. Vad som krävs är en politisk styrning som sätter eleverna och deras utbildning främst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,