Moderaten Morgan: december 2009

måndag 21 december 2009

Stark månadsrapport för landstinget

Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att driva en bra politik som ser till att ha ordning och reda i ekonomin samtidigt som sjukvården och kollektivtrafiken blir bättre och bättre. Nedan finns det pressmeddelande som Catharina Elmsäter-Svärd har skickat ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Stockholms läns landsting beräknas redovisa ett resultat på plus 876 miljoner för 2009. Det är 56 miljoner kronor bättre än den budget som beslutades för ett år sedan.

  • Vi har fokuserat på att ha ordning och reda i finanserna. En viktig förutsättning för detta är att våra verksamheter både levererar kvalitet och håller budget, vilket de också har gjort. Vår långsiktiga målsättning är att kombinera detta med att ge stockholmarna mer frihet över sin vardag och större utrymme i hushållsekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), finanslandstingsråd.
  • Att vi nu redovisar ett positivt bokslut, trots den finansiella oro som funnits under hela året, beror på att skatteintäkterna har ökat samt att verksamheterna har fått Alliansens förtroende att ta ansvar. Det visar de nu, genom att de historiskt för första gången håller sina budgetar och dessutom klarar sina uppgifter. Alliansens politik fungerar, fortsätter Elmsäter-Svärd.
  • Med tanke på den instabila perioden i omvärlden är det än mer viktigt att inte ta till panikåtgärder eller ändra den inriktning vi arbetar efter. Stora svängningar och kontra-beslut kan leda till större oro. Vi fortsätter att hålla blicken högt och att ha en god dialog med verksamheterna. Det ger uppenbarligen ett gott resultat och vi förvaltar stockholmarnas pengar väl, avslutar Elmsäter-Svärd.