Moderaten Morgan: Sundbybergs elever skolkar mest i länet

tisdag 23 augusti 2011

Sundbybergs elever skolkar mest i länet

Nedan finns det pressmeddelande som jag skickade ut om skolk i Sundbybergs skolor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Ny statistik från CSN:
Sundbybergs elever skolkar mest i länet
Skolket i Sundbybergs gymnasieskolor är högst i länet, och ökar. Det visar statistik från Centrala studiestödsnämnden. Antalet elever med så hög ogiltig frånvaro att studiemedel dragits in har ökat med 28%. Läsåret 2010/2011 beslutade CSN att dra in studiemedlen för 107 Sundbybergselever på grund av skolk.

  • I socialdemokraternas skola verkar inte frånvaro tas på allvar. Att fler och fler elever inte går i skolan är oroande, och ändå har vi inte sett några åtgärder för att öka närvaron säger Morgan Lindqvist, gruppledare (M) Grundskole- och gymnasienämnden
  • Det här är ett mycket allvarligt läge, och vi behöver nu satsa på skolan. Men det socialdemokratiska styret flaggar nu för ytterligare besparingar och nedskärningar, fortsätter Lindqvist
  • Man måste gå i skolan för att lära sig något. Alliansregeringens nya skollag gör det till skolornas skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro samma dag till föräldrar, detta är bra men vi behöver göra mer för att minska det omfattande skolket. Vi vill att en åtgärdsplan tas fram för att arbetet mot skolk ska bli systematiskt och effektivt. Det är inte rimligt att vi står passivt vid sidan av när unga människor slarvar bort sin möjlighet till utbildning, avslutar Lindqvist.
För mer information:
Morgan Lindqvist (M), tel: 0706-72 78 22
Ulrik Rydén, politisk sekreterare (M), 0708-268056

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar