Moderaten Morgan: Vi i Alliansen bara väntar på att få minska utanförskapet i Sundbyberg!

tisdag 7 september 2010

Vi i Alliansen bara väntar på att få minska utanförskapet i Sundbyberg!

Idag kom den senaste statistiken från socialstyrelsen när det gäller ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Det är bara att gratulera Solna en gång till. Även under denna period var Solna den kommun i Stockholms län som minskade sina kostnader för ekonomiskt bistånd mest av alla, de hade en minskning med hela 17 procent jämfört med första halvåret förra året. Genomsnitts siffran för länet är en ökning med 4 procent.

Här i Sundbyberg fortsätter de rödgrönas avsaknad av politik att sätta sina spår, kostnaderna för det första halvåret ökade med 9 procent, mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i länet.

Tjänstemännen i Sundbybergs kommun har varje månad varnat för att kostnaderna inte är under kontroll och att fler människor hamnar i utanförskap. Som en följd av detta har de rödgröna inte fattat ett enda beslut, inte ens det minsta lilla förslag har kommit från dem.

Vi i Alliansen har varje månad kommit med förslag för att minska utanförskapet och därmed kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Alla våra förslag har de rödgröna tyvärr förkastat. Det verkar vara en princip att alla förslag som kommer från Alliansen skall ignoreras. Även förslag som inte har någon som helst ideologisk grund har de förkastat. Som exempel kan vi ta vårt förslag att besöka de kommuner i länet som har lyckats bäst med att bekämpa utanförskapet och se om vi kan lära något av dem, inte ens det kunde de tänka sig.

Det är hög tid att det blir nytt styre i Sundbyberg, inte minst för alla de som på grund av de rödgrönas ointresse fortfarande befinner sig i utanförskap.

Tidningar: SvD, DN, Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar