Moderaten Morgan: Vänsterblocket sprack och lagades i kalsongdebatt!

måndag 14 juni 2010

Vänsterblocket sprack och lagades i kalsongdebatt!

På kommunfullmäktige i Sundbyberg idag hade vi en lite udda debatt om renlighet vid bad, eller som motionen var formulerad, Förbjud kalsonger i simhallen! Det fans två förslag till beslut i motionen som i korthet var 1) Förbjud kalsonger i simhallen, och 2) miljöcertifiera Sundbybergs simhall.

Det roliga var alla vändningar som vänsterblocket tog i sin debatt och i sina yrkanden. Kommunstyrelseordföranden (s) hade i princip i sitt svar föreslagit avslag på motionen. Under diskussionen började dock det roliga; Det började med att Robert Ahl (mp) tyckte det var helt onödigt att miljöcertifiera simhallen, han förstod inte vad man skulle tjäna på det, det skulle bara kosta en massa pengar. Även om (mp) i Sundbyberg inte har varit ett miljöparti de senaste åren så var det ändå lite kul att höra detta uttalande.

I ett senare inlägg sa Nathalie Sundesten Landin (s) att hon aldrig skulle kunde tänka sig att fatta beslut om att förbjuda kalsonger. Hon tyckte däremot att det var ett bra förslag att titta på miljöcertifiering och yrkade bifall till detta. Så hon körde inte bara över sin egen ordförande, hon krossade också inlägget från (mp).

Som ett svar på detta gick Robert Ahl (mp) upp och yrkade bifall till hela motionen, dvs till både det som han själv strax innan hade förkastat samt förslaget som (s) hade sagt att de aldrig skulle godkänna. Jag kan tänka mig att (kd) var i chocktillstånd och glada över att deras motion hade på några minuter hade gått från att vara helt vedervärdig till helt utmärkt :-)

Beslutet som fattades därefter var bifall till båda förslagen. Ibland undrar jag hur vänsterblocket styr Sundbyberg, det man ser inger inte förtroende.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar