Moderaten Morgan: Beslut fattat om budget för 2016 – jobb, skola och ordning på ekonomin

måndag 14 december 2015

Beslut fattat om budget för 2016 – jobb, skola och ordning på ekonomin


Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna den GrönBlåa budgeten för 2016. Det är en budget som bland annat satsar på jobb, skola och ordning i ekonomin.

Då jag kommer att tillträda som ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden från och med 1a januari 2016 så fokuserar detta inlägg mest på skolan.

Budgeten ger nämnden ett övergripande mål, ”Alla elever ska nå kunskapsmålen”. Detta låter som ett självklart mål men det har tyvärr inte varit det under det socialdemokratiska styret. Målet gäller inte bara för åk 9 utan för alla årskurser i skolan.

De andra målen för nämnden är

  • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner.
  • Skolverksamheten i Duvbo ska byggas ut. Beslut om detta ska tas under första halvåret 2016.
  • Utreda möjligheten för rektorer att få större makt över skolpengen.
  • Andelen närproducerad och/eller ekologisk mat i skolan ska öka.
  • Elevhälsoarbetet ska utvärderas.

Det kommer att bli väldigt roligt att få fokusera på att göra Sundbybergs skolor ännu bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar